Quins països d’Europa no poden ser designats individualment en la fase nacional d’una PCT?

28 juny, 2017

Filed under: Emprenedors,Patent,Patent PCT,PCT — Admin @ 18:21

La patent PCT (de vegades coneguda com a Patent Internacional) és un registre molt utilitzat quan no es té clar en quins països es desitja tenir protecció.

La PCT ,en concret, ofereix una reserva de temps (període de prioritat) durant 30 mesos en la gran majoria de països del món a comptar des de la data de prioritat.perquè el seu titular decideixi en quins països desitja tenir protecció per a la seva patent.

patente internacional

Generalment, els països on s’inicia la fase nacional/regional són els següents:

Lògicament per a cada sector hi ha països que també són molt interessants com pot ser Canadà, Brasil, Índia.

Per a aquells que decideixin tenir protecció en alguns països d’Europa (i no sol·licitar la patent europea) és important saber que certs països signataris de la patent europea han tancat la via nacional. És a dir si es desitja obtenir protecció en aquests països s’haurà de sol·licitar necessàriament una patent europea.

Els països que han tancat la via nacional són: Belgium (BE), Cyprus (CY), France (FR), Greece (GR), Ireland (IE), Italy (IT), Latvia (LV), Lithuania (LT), Monaco (MC), Malta (MT), Netherlands (NL) and Slovenia (SI).

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Faq

Contactanos

FAQ - BLOG DE PATENTES Y MARCAS

FAQ - BLOG DE PATENTES Y MARCAS

¿Qué es el blog de patentes y marcas?

El blog de patentes y marcas es un blog dedicado exclusivamente a la propiedad industrial e intelectual comprendiendo el registro de marcas, el registro de patentes, el registro de modelos de utilidad, el registro de diseños industriales, el registro de dominios de internet, el registro de propiedad intelectual.

¿Qué se escribe en el blog de patentes y marcas?

En el blog de patentes y marcas se escribe sobre casos curiosos, noticias de actualidad, registros controvertidos, sentencias singulares, novedades legales y siempre en el lenguaje más claro y entendedor.

¿Quién escribe el blog de patentes y marcas?

El redactor del blog de patentes y marcas es un ingeniero industrial especializado desde muy temprano en el mundo de las patentes y marcas. Actualmente está cursando los estudios de derechos dirigidos a complementar su formación. El redactor del blog de patentes y marcas trabaja desde hace 8 años en una agencia de propiedad industrial, y está especializado en el registro y control de patentes y modelos de utilidad tanto a nivel español como internacional. Conoce bien la legislación de patentes y marcas y está preparado para contestar y comentar cualquier consulta.

¿Se pueden realizar comentarios en el blog de patentes y marcas?

Justamente el objetivo del blog de patentes y marcas es crear debate y comentarios sobre los artículos (posts) publicados. En este sentido, los comentarios serán bienvenidos.

¿Cómo está organizado el blog de patentes y marcas?

El blog de patentes y marcas, está organizado según la materia tratada en el post. De este modo se pueden filtrar los artículos según si estos son relativos a patentes, a marcas, a diseños industriales, …

¿Cómo puedo encontrar la información que busco en el blog de patentes y marcas?

El blog de patentes y marcas dispone de un filtro según las materias tratadas en los artículos según si estos son relativos a patentes, a marcas, a diseños industriales, … El blog de patentes y  marcas también dispone de un buscador de palabras.