Subvencions per la investigació acadèmica ofertes per la Oficina Europea de Patents

12 juliol, 2017

Filed under: Emprenedors,Patent,Patent Europea — Admin @ 17:44

La EPO (Oficina Europea de Patents) ha convocat un programa de subvencions per a la recerca acadèmica amb l’objectiu de fomentar la recerca i la innovació a través de la protecció de la mateixa mitjançant el registre de patents.

EPO subvencionsL’import de les subvencions és fins a 100000€.

La data límit per sol·licitar les subvencions és el 15/06/17

Les subvencions s’atorgaran a un nombre limitat de projectes ben definits que abordin una qüestió específica dins de les sis àrees temàtiques enumerades a continuació:

 1. L’impacte del sistema de patents europees en el comerç i la inversió a Europa

 2. Serveis de patents i intermediaris a Europa

 3. Models comercials IP i mètodes de valoració de patents

 4. Paleses per a Pimes i universitats a Europa

 5. Paleses i tecnologies de mitigació del canvi climàtic

 6. Ús avançat de PATSTAT i anàlisi de patents.

 7. Les propostes de projectes han de presentar-se en anglès.

Els projectes s’han de presentar en anglès.

Es pot obtenir més informació sobre les subvencions aquí.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Quins països d’Europa no poden ser designats individualment en la fase nacional d’una PCT?

28 juny, 2017

Filed under: Emprenedors,Patent,Patent PCT,PCT — Admin @ 18:21

La patent PCT (de vegades coneguda com a Patent Internacional) és un registre molt utilitzat quan no es té clar en quins països es desitja tenir protecció.

La PCT ,en concret, ofereix una reserva de temps (període de prioritat) durant 30 mesos en la gran majoria de països del món a comptar des de la data de prioritat.perquè el seu titular decideixi en quins països desitja tenir protecció per a la seva patent.

patente internacional

Generalment, els països on s’inicia la fase nacional/regional són els següents:

Lògicament per a cada sector hi ha països que també són molt interessants com pot ser Canadà, Brasil, Índia.

Per a aquells que decideixin tenir protecció en alguns països d’Europa (i no sol·licitar la patent europea) és important saber que certs països signataris de la patent europea han tancat la via nacional. És a dir si es desitja obtenir protecció en aquests països s’haurà de sol·licitar necessàriament una patent europea.

Els països que han tancat la via nacional són: Belgium (BE), Cyprus (CY), France (FR), Greece (GR), Ireland (IE), Italy (IT), Latvia (LV), Lithuania (LT), Monaco (MC), Malta (MT), Netherlands (NL) and Slovenia (SI).

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Les indústries / empreses espanyoles protegeixen les seves innovacions per ser competitives en un entorn global.

Filed under: Disseny Industrial,Emprenedors,Invencions,Patent — Admin @ 17:47

Les indústries i les empreses espanyoles protegeixen les seves innovacions per poder bloquejar als seus competidors en un mercat cada vegada més global. Ja no és possible ser competitiu sense protegir les innovacions perquè en el cas de no protegir-les la competència les pot copiar lliurement i oferir preus més competitius al no haver de suportar l’esforç econòmic de la innovació.

laindustria

Com protegir la innovació?

La Protecció de la Innovació té l’objectiu d’assegurar els beneficis de l’explotació de la innovació en exclusiva duranter un temps determinat (20 anys) amb la finalitat de recuperar les inversions realitzades i retribuir el risc assumit amb aquest projecte.

La protecció de la innovació ha de realitzar-se de diferents formes en funció de les característiques de la innovació a protegir.

Es distingeix:

 • Propietat Industrial: protecció legal de la qual poden ser objecte les invencions, dissenys industrials, marques i/o signes distintius de productes o serveis que poden incloure’s en algun dels camps de la indústria. Per obtenir aquesta protecció és necessari efectuar un registre i esperar a la concessió de l’expedient administratiu.

 • Propietat Intel·lectual: protecció que s’adquireix per el simple fet de la creació de l’obra i que comprèn totes aquells drets concedits a l’autor d’una obra literària, musical, artística, fotogràfica, cinematogràfica o d’un programa d’ordinador. No obstant això és molt recomanable registrar aquesta obra davant el registre de propietat intel·lectual per generar una prova fefaent de la propietat. Al món industrial no s’utilitza massa aquesta protecció.

Les innovacions de la indústria, generalment, han de protegir-se mitjançant patents / models d’utilitat o bé mitjançant el disseny industrial. A continuació explicarem què és una patent i que és un disseny industrial.

Què és una patent?

Una patent és un dret d’exclusiva sobre una invenció que atorga el govern a l’inventor o al seu drethavent. Les patents només protegeixen solucions tècniques a problemes tècnics, pel que no és possible protegir mitjançant una patent alguna innovació no tècnica.

El dret d’exclusiva sobre el disseny, és de caràcter temporal, territorial.

El dret d’exclusiva que ofereix el disseny industrial permet al seu titular impedir a uns altres la fabricació, venda o utilització comercial del disseny registrat.

Pot ser objecte d’un disseny industrial la forma d’un producte o l’ornamentació d’un producte.

Què és un disseny industrial?

Un disseny industrial és un dret d’exclusiva sobre un disseny que atorga el govern a l’autor o al seu drethavent. Els dissenys industrials protegeixen l’aparença externa d’un producte i per tant no és possible protegir mitjançant aquest registre una funcionalitat tècnica.

El dret d’exclusiva sobre la invenció, és de caràcter temporal, territorial.

El dret d’exclusiva que ofereix la patent permet al seu titular impedir a uns altres la fabricació, venda o utilització comercial de la invenció.

En qualsevol cas la protecció de la innovació de la indústria ha de realitzar-se a través d’un professional que conegui ben la llei aplicable i sobretot tingui experiència a redactar patents posat que la redacció de les patents / models d’utilitat és la clau per tenir una bona protecció.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

69 Butlletí de Vigilància Tecnològica: “Sector Agro-Alimentari”

Filed under: Marques,Patent — Admin @ 11:44

La Fundació OPTI, l’Oficina de Patents i Marques Espanyola i el Centre tecnològic ASCAMM acaben de publicar el 69º Butlletí de vigilància tecnològic sobre el SECTOR AGRO-ALIMENTARI. Es pot obtenir el document complet clicant aquí “optiagro_2017_01″.

sector agro

Els butlletins de vigilància tecnològica ofereixen una selecció de les sol·licituds de patents publicades per primera vegada durant el trimestre analitzat relacionades amb el Sector Agro-Alimentari. Aquesta informació és de gran interès per a tots els actors d’aquest sector, no només pel fet de poder conèixer què aquesta desenvolupant la competència sinó pel fet de conèixer què tecnologia poden adquirir mitjançant una llicència o cessió.

Si algun dels nostres lectors desitja rebre còpia gratuïta d’alguna de les patents esmentades en el butlletí de vigilància tecnològica simplement ha de sol·licitar-ho a Volartpons, agència de propietat industrial amb la qual hem arribat a un acord perquè ofereixi aquest servei de manera gratuïta.

Si desitges accedir a altres butlletins de vigilància tecnològica clica aquí.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Has inventat alguna cosa? Patenta-ho per treure profit.

27 juny, 2017

Filed under: Emprenedors,Invencions,Model d'utilitat,Patent — Admin @ 18:38

Si has inventat alguna cosa hauries de saber que en cas de no patentar-ho l’ estàs regalant a la societat. La llei de patents és clara en aquest punt. Si un invent es divulga sense abans haver presentat una patent que ho protegeixi, aquest invent passa a ser de domini públic i conseqüentment tothom ho pot copiar legalment.

Si tens dubtes sobre si una divulgació que has fet impedeix la palesa pregunta a un expert perquè potser no és tan dramàtica la situació.

invento-patente

Quant costa patentar un producte?

El registre d’ una patent o modelo de utilitat no és barat! Per tindre una idea, un Model d’ Utilitat en Espanya costa al voltant de 1500€ i una Patent al voltat d’ uns 3000€.

Es pot patentar una idea gratis?

La resposta és no. Com a mímin s’hauran de pagar les taxes oficials que no són barates. Però abans de patentar el teu invent hauries de saber que, la mayoria de patents tramitades per un mateix, no acaben oferint una protecció correcta al seu inventor. Així doncs,  si desitges obtenir una bona protecció hauràs de contractar a algú professional que t’ajudi.

Para què serveix patentar una idea?

De vegades se sent que registrar una patent no serveix de res. Nosaltres com a experts en patents diem que una mala patent (mal redactada) no serveix de res. La redacció d’una patent és un punt clau per obtenir una bona protecció. Si es detalla massa la invenció una la protecció és tan concreta que una lleu variació queda fora de la protecció. Per contra una protecció massa àmplia difícilment compleixi amb el requisit de novetat. Us recomanem que contracteu els serveis d’un professional que us ajudi en la redacció d’una patent.

Haig de patentar la meva idea a nivell mundial?

Finalment informar-vos que amb la sol·licitud d’una patent o model d’utilitat a Espanya ofereix una reserva a nivell mundial per poder-ho ampliar una vegada s’aconsegueixi un inversor, client, etc.

Com patentar una idea/ invent a Espanya?

En primer lloc hauràs de preparar tota la documentació necessària per a la sol·licitud. És a dir una memòria descriptiva, uns dibuixos i sobretot unes molt bé redactades reivindicacions. Quan tinguis tota la documentació preparada l’hauràs de dipositar en l’Oficina Espanyola de patents i marques amb seu a Madrid. Aquesta oficina revisarà si la documentació té els mínims formalismes exigits i et donarà una data de sol·licitud. A partir d’aquest moment la tramitació de la patent dependrà de l’Oficina que realitzarà un examen de fons sobre la invenció per determinar si és patentable o no (compleix amb els requisits de patentabilidad que són la novetat, l’activitat inventiva i l’aplicació industrial).

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Valoració econòmica de marques. Les marques tenen molt valor.

Filed under: Sense Categoria — Admin @ 18:26

Una marca atresora la identitat del producte o els serveis d’una empresa. Es compon d’elements tangibles i intangibles relatius a de l’empresa com l’estil, la cultura, el posicionament, missatges, promeses i proposta de valor. Un component important d’una marca és la seva marca registrada (o combinació de marques), que, a través de la promoció i l’ús, han adquirit importància en la distinció de l’origen dels productes o serveis oferts sota la marca respecte dels oferts per altres competidors al mercat. Les marques poden expressar-se en diverses formes. Mentre que una marca sovint es considera com una paraula, frase o logo, les marques registrades també poden consistir en nombres, dissenys, lletres estilitzades, colors, sons, olors o qualsevol combinació d’aquests, així com, entre altres coses, l’aspecte o la forma dels productes o els seus envasos. Les marques són propietat intel·lectual i com a tal, són part dels actius o fons de comerç d’una empresa. En conseqüència, una marca pot ser comprada o venuda igual que altres actius o propietats. Així doncs, a les marques se’ls pot atribuir valor.

valoracion de marcas

Valoració de marques i d’ intagibles

Les empreses solen valorar les seves marques amb moltes finalitats diferents. En els casos més habituals les raons per determinar el valor d’una marca solen ser:

 1. Trobar un comprador per a la marca;
 2. Valorar-la com a actiu en el balanç;
 3. Proporcionar informació als inversors;
 4. Per utilitzar la marca com a garantia d’un préstec;
 5. Per raons fiscals;
 6. Per determinar els royalties a cobrar a tercers;

Els compradors potencials també solen valorar les marques d’altres companyies abans d’efectuar una oferta per comprar l’empresa o els seus actius. La valoració de la marca és una eina que s’utilitza en fusions i adquisicions, planificació, negociacions de joint-ventures, préstecs garantits, administració concursal, pressupostos, nous productes i desenvolupament d’anàlisi de mercats, avaluació d’agències de publicitat, relacions amb els inversors externs i comunicacions internes de màrqueting.…

El valor d’una marca sovint es defineix com la suma de capital que algú està disposat a pagar per ella. Això resulta fàcil d’observar quan una empresa adquireix una marca sense adquirir altres actius; en la majoria de situacions, no obstant això, la determinació del valor d’una marca és considerablement més complicat, doncs existeixen diverses teories i mètodes aplicables al seu càlcul.

En moltes ocasions el valor d’una marca, o cartera de marques, es considera equivalent a la diferència entre l’import pagat en comprar una empresa i el valor dels actius fixos de la mateixa. Aquesta diferència representa el fons de comerç, i en aquest es reflecteix el valor de les marques, les patents i uns altres intangibles de l’empresa.

Mètodes de valoració d’actius intangibles

És difícil avaluar amb precisió el veritable valor de qualsevol marca. No obstant això, hi ha alguns mètodes econòmics i matemàtics que es fan servir comunament per a aquest propòsit. Alguns models de valoració examinen els preus de venda de marques similars al mercat. Altres models estimen els probables beneficis durant un període de temps (ja sigui per venda directa, costos de llicència o altres ingressos generats per la marca),… una vegada periodificados les dades s’utilitza una taxa de descompte aplicable segons el cas per calcular el valor actual net del corrent de beneficis atribuïbles a la marca.
Article escrit per Julià Manzanas Mondéjar.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Qué té patentat la meva competència? Descobreix-lo!

Filed under: Emprenedors,Invencions,Patent — Admin @ 18:14

Conèixer bé a la competència és important perquè un negoci funcioni. Conèixer les innovacions que està desenvolupant la competència i que en breu llançarà al mercat és possible mitjançant l’estudi de les patents que la competència està sol·licitant.

que tiene patentado la competencia

Publicacions de patents

Les sol·licituds de patents són públiques a partir d’un cert moment i es poden trobar si un sap com. La localització d’aquestes patents no ho és tot doncs és de vital importància conèixer si aquestes patents es van a concedir o no. L’estat legal d’una patent ofereix informació sobre si una patent està viva (s’ha concedit i s’està mantenint), està morta (va estar viva però no s’ha pagat el manteniment) o si mai es va concedir.

Infracció de patent

Un altre objectiu de conèixer el que té patentat la competència és saber si els productes que un fabrica o ven infringeixen els drets de la competència. De vegades es reben cartes requeriment / burofax informant que s’està infringint una patent quan en realitat no és del tot cert. Per contestar a aquest tipus de requeriments / burofax és necessari saber molt de patents per avaluar des d’un punt de vista tècnic si existeix o no infracció de patent.

Es requereix de molta habilitat per detectar totes les patents i i drets de la propietat industrial per el que, tan sols unes quantes agències, poden oferir el servei d’ investigació de patents a nom d’ un empresa.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Què es pot registrar com a Model d’ Utilitat?

Filed under: Disseny Industrial,Emprenedors,Invencions — Admin @ 17:55

Amb la nova llei de patents, els Models d’Utilitat poden ser útils per protegir invencions que fins ara no eren possibles. La nova llei de patents estableix que es pot protegir com a model d’utilitat les invencions industrialment aplicables que, sent noves i implicant activitat inventiva, consisteixen a donar a un objecte o producte una configuració, estructura o composició de la qual resulti algun avantatge pràcticament apreciable per al seu ús o fabricació.

que se puede registrar como modelo de utilidad

Per contra no podran ser protegides com a models d’utilitat les invencions de procediment, les que recaiguin sobre matèria biològica i les substàncies i composicions farmacèutiques.
cal destacar que amb aquesta nova llei és possible protegir composicions químiques que no siguin farmacèutiques.

S’ha ampliat per tant el ventall d’invencions protegibles mitjançant la figura d’un model d’utilitat que sens dubte presenta avantatges sobre la figura de la patent.

En qualsevol cas la tramitació d’un model d’utilitat requereix de coneixements profunds sobre la redacció de patents per no cometre errors que limitin o anul·lin la protecció que l’inventor busca quan protegeix el seu invent mitjançant aquesta via.

Per aquest motiu és recomanable contractar els serveis d’un agent de la propietat industrial que aquest especialitzat en la tramitació de models d’utilitat com Volartpons.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Registrar els dissenys de la maquinària o de les peces

Filed under: Disseny Industrial,Emprenedors,Invencions — Admin @ 17:49

Molts fabricants de maquinària protegeixen les seves màquines o les peces de les seves màquines mitjançant el registre de dissenys. D’aquesta manera obtenen un dret exclusiu sobre els dissenys i conseqüentment poden impedir que els seus competidors els copiïn les seves creacions.

El disseny industrial és una figura cada vegada més utilitzada. En part pel seu cost econòmic. A Espanya, concretament, és possible registrar fins a 50 màquines o parts de màquines mitjançant un únic expedient, circumstància que permet que el cost sigui molt assequible.

El registre d’un disseny industrial requereix de coneixement de la llei de dissenys industrials pel que és recomanable contactar amb un professional, com Volartpons, perquè t’assessori sobre quin és la millor manera de protegir els dissenys concrets que has creat.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com patentar una bicicleta o una part / una peça / mecanisme d’ una bicicleta?

Filed under: Emprenedors,Invencions,Patent — Admin @ 10:34

Es generen un gran nombre d’invencions entorn del món de la bicicleta que per descomptat han de ser protegides mitjançant el registre de patents o el registre de models d’utilitat. En aquest article explicarem com es pot obtenir una protecció optima per a la invenció que s’ha desenvolupat.

patente bicicleta

Perquè és important patentar?

Només mitjançant el registre d’una patent l’inventor rep un dret d’exclusiva sobre la invenció. En cas que l’inventor decideixi divulgar la seva invenció sense patentar-la prèviament, l’està regalant a la societat ja que qualsevol la podrà fabricar i vendre lliurement. No és possible legalment temptejar el mercat venent la invenció i posteriorment patentar-la, doncs en el moment que es vagi a patentar, les vendes / divulgacions realitzades anteriorment, trenquen el requisit de la novetat que és imprescindible perquè la patent sigui vàlida.

El registre d’una patent també és important per donar valor a una empresa.

El registre d’una patent és important per captar inversió / socis posat que sense ella no tenen seguretat en la inversió.

Què es pot patentar?

Perquè una part de una bicicleta / peça / mecanisme de la mateixa sigui patentable ha de complir tres requisits.

- Que sigui nova a nivell mundial. És a dir que no existeixi ni s’hagi divulgat gens exactament igual en cap país del món abans de la data de sol·licitud de la patent.

- Que sigui inventiva a nivell mundial. És a dir que respecte el més semblat que existeixi o s’hagi divulgat a nivell mundial, la bicicleta, peça, part o mecanisme no sigui obvi per a un expert en bicicletes. Aquí per descomptat hi ha marge per a l’argumentació.

- Que tingui aplicació industrial. És a dir que es pugui fabricar. No fa falta que existeixi un prototip funcional ni un projecte tècnic de fabricació. La majoria d’invencions, especialment del sector de la bicicleta, compleixen amb aquest requisit.

És important saber que no existeix la certesa absoluta sobre el requisit de la novetat i l’activitat inventiva. És impossible conèixer per endavant què existeix o què s’ha divulgat a nivell mundial. Per descomptat s’ha de fer cerques en internet (la millor base de dades) per descartar la patent si es troba alguna cosa igual.

Quant costa / val patentar?

El registri d’una bicicleta, parteix / peça o mecanisme d’una bicicleta és pot protegir mitjançant el registri d’un model d’utilitat que te un cost entre 1000-2000€ o mitjançant el registri d’una patent que te un cost de 3000-5000€.

Per donar una idea de les patents que se sol·licitin relacionades amb els bicicletes, informar que la marca SPECIALIZED ha sol·licitat més de 500 famílies de patents segons és pot comprovar en la següent imatge.

patentes de specialized

 

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

En què es fixa un inversor a l’hora d’invertir en una patent?

Filed under: Emprenedors,Patent,Patent Europea,Patent USA — Admin @ 10:00

Els inversors exigeixen la protecció de la seva inversió mitjançant el registre, principalment, de patents. Les patents ofereixen seguretat a l’inversor en ser l’única eina legal que impedeix l’entrada de competència. No obstant, no totes les patents són igual d’atractives per a un inversor. Els inversors es fixen en el següent a l’hora d’invertir en patents:

invertir en patentes

Invertir en projectes innovadors.

No és el mateix invertir en una modificació d’un producte existent que invertir en un producte innovador. Els productes existents ja tenen fabricants reconeguts pels consumidors pel que penetrar en aquest mercat és més difícil que penetrar en un mercat inexistent.

El alcance territorial de la protección.

No és el mateix tenir una patent o model d’utilitat espanyol que tenir una patent mundial o una patent en Estats Units o a Europa. Generalment, els inversors, inverteixen en patents que han estat, com a mínim,  sol·licitades a com a patents europees i patents en USA. Una altra opció molt atractiva per als inversors són les patents internacionals o PCT. Aquest tipus de patents permet estendre la protecció de les patents a un gran nombre de països a elecció del titular de la invenció / inversor.

La fortalesa de la patent.

No és el mateix una patent que protegeix una realització d’una invenció de manera molt concreta que una patent que protegeix una invenció a nivell genèric. Sense entrar en detalls que poden limitar la protecció. És essencial una bona redacció de patent donat que és difícil, més aviat impossible, modificar l’embergadura de la protecció durant la tramitació d’una patent. No és recomanable sol·licitar-se un mateix la patent doncs la redacció que fa un mateix, el no ser un expert en patents, deixa molt que desitjar i,  aquesta circumstància, la saben els inversors.

El tamany del mercat de la patent.

No és el mateix una invenció que té un mercat de milers de potencials clients que una que té milions de potencials clients. En altres paraules, les invencions de productes de gran consum tenen molt més atractiu que aquells que no ho siguin.

Tenir un prototip funcional.

No és el mateix invertir en una invenció que solament està sobre el paper que en una que té un prototip funcional que l’avala. Els inversors abans d’invertir exigeixen al titular de la patent tenir un prototip funcional que puguin tocar o analitzar. Sense un prototip és difícil que un inversor inverteixi. Cal saber que els inversors no són tècnics i que se’ls ha de mostrar la importància / funcionalitat d’una invenció per convèncer-los que han d’invertir en ella.

El valor econòmic de la patent.

No és el mateix invertir en una patent que requereixi milions d’inversió per donar fruits que una invenció que només requereixi uns milers d’euros per donar rendiment. El valor econòmic d’una patent o inversió que requereix una patent és un element clau per als inversors a l’hora de decidir si invertir o no.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Un bon mes per sol·licitar el registre de la teva marca. Juny / Julio

24 juny, 2017

Durant el mes de juny i juliol un gran nombre de particulars i empreses aprofiten per sol·licitar el registre de la seva marca. Perquè? Perquè si se sol·licita una marca durant el mes de juny o juliol, el període d’oposició cau parcialment a l’agost que és un mes on la majoria de possibles oponents (empreses / agencies / advocats) estan de vacances i conseqüentment el risc de rebre una oposició es redueix.

registro de marca junio julio

A l’hora de registrar una marca és important saber on es desitja registrar (Espanya, Unió Europea,Internacionalment) i para quins productes o serveis. El cost de sol·licitud d’una marca depèn justament d’aquests factors; territori a protegir i productes o serveis a protegir.

Establir una estratègia de protecció és de vital importància per no gastar més recursos (diners i temps) del necessari. Per establir una bona estratègia de registre és interessant contractar els serveis d’una agència de propietat industrial, com Volartpons, que no solament estudiarà les possibilitats reals que té el registre de marca que desitges sinó t’assessorarà a tot moment sobre les preguntes que puguis tenir.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

La patent unitària: una oportunitat per la Pime Catalana

22 juny, 2017

Filed under: Emprenedors,Invencions,Patent — Admin @ 13:45

La Patent Unitària entrarà en vigor aquest any. Gràcies a que el Regne Unit, tot i el Brexit, la ratificarà abans si es fes efectiva la seva sortida de la Unió Europea. I, això per què? La resposta és per el gran valor que respresenta la Patent Unitària per a les Pimes de qualsevol país.

L’enorme força competitiva que donarà, en permetre als innovadors apropiar-se de mercats en un panorama cada vegada més liberal per a les nostres economies. I tot això a un cost de patentar enormement més petit que l’actual. Aquest s’un instrument que cal conèixer, difondre, promoure i posar en valor a les nostres empreses per dotar-se d’un sistema de patent de qualitat. Cal engegar-se!

patente unitaria

El Col·legi d’Economistes de Catalunya organitza una conferència per tractar la Patent Unitària com una oportunitat per a les pimes catalanes / espanyoles.

Els ponents són els següents:

 • Sr. Josep Maria Gascón, director d’Estratègia i Intel·ligència competitiva de ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya
 • Sr. Enric Batalla, soci i director d’Operacions de Cabier Institute
 • Sr. Gian-Lluis Ribechini, innoginyer. President de la Comissió de Gestió Empresarial del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Enginyer d’Estratègia i Gestió de Solucions. Fundador d’Innogenierum.com
 • Sra. Itziar Rodes, advocada a PIMEC

Quan: 29/06/17 a les 17.30

On: AUDITORI DEL COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA (PLAÇA GAL·LA PLACÍDIA, 32)

Inscripcions: http://www.coleconomistes.cat/eventos/wf_inscripcion.aspx?idmenu=a2ef68da-9e11-4618-b4cc-30e817f701cd&cod=9805&idioma=ca-es

 

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Registre URGENT d’ una Patent o d’ un Model d’ Utilitat.

Filed under: Emprenedors,Patent — Admin @ 12:21

En el registre d’una patent o model d’utilitat, la data de sol·licitud marca l’inici dels drets sobre la invenció i determina què és estat de la tècnica i què no ho és.

Per aquesta raó, en certs casos, tal com l’existència d’una fira on es divulgarà la invenció, existeix la imperativa de sol·licitar el registre d’una patent o model d’utilitat de manera URGENT. Cal recordar que el primer requisit de patentabilitat és la novetat mundial de la invenció. És a dir, no és possible divulgar una invenció, per exemple en una fira, i posteriorment sol·licitar la patent doncs la patent no gaudiria de novetat.

La urgència, cal confessar, no és un punt fort de la majoria d’agències de patents i marques per això és important saber a qui acudir. En certes agències, com Volartpons, s’han adonat d’aquesta necessitat i, ofereixen a qui ho desitja, la possibilitat de sol·licitar el registre d’una patent o model d’utilitat amb caràcter URGENT. Aquest tipus d’agències és capaç, a diferència de les altres, de preparar tota la documentació necessària per sol·licitar una patent en menys d’una setmana a comptar des de la data que el client ho sol·licita.

urgent en catala

És més, el client pot tenir la certesa que la patent o model d’utilitat s’ha sol·licitat dins de la setmana posat que la OEPM (Oficina Espanyola de Patents i Marques), emet, instantàniament, el resguard de presentació.

Són susceptibles a ser sol·licitades amb caràcter urgent les patents o models d’utilitat espanyols, europeus i internacionals. En els altres casos, dependrà del país. No dubtis a consultar a la teva agència de propietat industrial.

 

 

 

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si un producte infringeix una patent? Pregunta al professional.

Filed under: Emprenedors,Patent — Admin @ 11:35

Moltes empreses espanyoles es pregunten si algun dels productes que fabriquen infringeix una patent d’un tercer. És habitual veure als catàlegs de la competència estrangera que els seus productes estan patentats i conseqüentment un es decanta per no fabricar aquest productes. Aquesta conclusió en nombroses ocasions no és correcta. Un producte pot estar patentat en un país concret i no a Espanya. Pot ser que només una peça d’aquest producte estigui patentada i no el producte en si. Cada cas és diferent i per arribar a una conclusió correcta cal consultar amb un professional de les patents.

infraccion de patentes

Un bon agent de la propietat industrial, com Volartpons, que estigui especialitzat en la tramitació i defensa de patents pot, amb un petit estudi, oferir informació crucial per prendre la decisió correcta. Si desitges saber si un producte infringeix una patent simplement pregunta a la persona adequada.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com protegir la innovació d’ una start-up?

15 juny, 2017

proteccion de la innovación

Les star-up han de protegir en la mesura del possible la seva innovació. Només mitjançant la protecció de la innovació generaran barreres d’entrada en el seu negoci i conseqüentment generaran interès en els inversors. Existeixen diverses manera de protegir la innovació d’una start-up.

Protecció de la tecnologia mitjançant una patent.

Si la tecnologia que desenvolupa una start-up és patentable ha de fer-ho sense dubtar. El registre d’una patent és el millor dret que una start-up pot aconseguir. La patent ofereix al seu titular un dret d’exclusiva sobre aquesta tecnologia i conseqüentment la patent es converteix en una barrera d’entrada de gran eficàcia.

Protecció del codi informàtic mitjançant propietat intel·lectual.

El codi informàtic de vegades és la clau d’un negoci. La llei estableix que es pot protegir el codi informatic (no la idea) mitjançant la propietat intel·lectual. És important conèixer els formalismes que exigeix el registre de propietat intel·lectual perquè aquest accepti el registre i el creador obtingui la protecció desitjada.

Protecció de la reputació (nom) mitjançant el registre d’una marca.

En el cas de les aplicacions el nom de l’aplicació ha de registrar-se com a marca. Cal tenir en compte que tota la reputació que una aplicació pot obtenir es condensa en el nom posat que és mitjançant el nom com els possibles usuaris troben l’aplicació.

Protecció dels proveïdors mitjançant contractes d’exclusiva.

De vegades la clau del negoci són els proveïdors. El blindatge dels proveïdors per una start-up pot representar una barrera d’entrada per als competidors.

Comptar amb un professional en la protecció de la innovació, tal com Volartpons, és de vital importància per aconseguir la màxima protecció. Els errors en aquest sector es paguen cars dons són innevitabbles en la majoria de casos.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Protegeix el producte que presentaràs a la Fira Alimentaria

Filed under: Disseny Industrial,Emprenedors,Invencions,Marques — Admin @ 17:08

Si aneu a presentar un nou producte en la fira ALIMENTÀRIA que tindrà lloc l’Abril vinent a Barcelona (25-28), heu de tenir en compte la importància de protegir aquest producte amb anterioritat.

alimentaria

Com sabeu, durant les fires internacionals com és ALIMENTÀRIA hi ha multitud d’observadors que busquen nous productes per copiar i així aprofitar-se del treball innovador en el qual heu invertit. Per aquest motiu ha de valorar-se amb deteniment si protegir o no el producte que es va a presentar.

Per valorar l’eventual protecció ja sigui mitjançant el registre d’una patent, marca o disseny industrial, els agents de patents i marques, com per exemple Volartpons, poden informar-te sense cost algun si és possible protegir el producte i quin és el cost.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Perquè registrar / patentar una idea / invent / producte?

Filed under: Emprenedors,Invencions — Admin @ 13:49

Registrar o patentar una idea / invent / producte és l’única manera de protegir eficaçment la seva invenció. Mitjançant una patent, el seu titular obté un dret d’exclusiva sobre la idea / invent /producte i conseqüentment pot impedir que tercers es lucren sense el seu consentiment.

images

Sense una patent, només serà capaç de protegir la seva invenció com a secret comercial. El seu secret estarà fora en el moment de publicar o començar a vendre la seva invenció, i ningú serà capaç d’explotar la seva invenció.

Fins i tot si vostè pot mantenir el seu secret, si una altra persona fa de forma independent la invenció, aquesta persona pot ser capaç d’obtenir una patent i evitar que explotin la invenció.

Si tens dubtes sobre si has d’o no patentar la teva idea o sobre com fer-ho et recomanem consultis amb un professional com Volartpons. Sens dubte et podran indicar els pros i contres d’una patent així com de quina manera s’ha de sol·licitar una patent per obtenir la màxima protecció.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Les 3 vessants de la propietat industrial; la Patent, el Disseny Industrial i la Marca.

Filed under: Disseny Industrial,Emprenedors,Invencions,Marques,Patent — Admin @ 13:44

Avui us anem a explicar a través d’un exemple real, els tres vessants de la propietat industrial; la Patent, el Disseny Industrial i la Marca. L’exemple escollit és per tots coneguts, es tracta de l’empresa BIC.

L’estratègia empresarial va començar quan en 1951, el Baró francès Marcel Bich va comprar els drets de la patent a l’inventor del bolígraf Lazlo Biró, que fins al moment, no l’havia comercialitzat. La patent adquirida representava tot un canvi en la concepció de les eines d’escriptura que fins al moment es basaven en les plomes.

Com us podeu imaginar, l’èxit va ser rotund gràcies en la seva major part a tenir l’exclusiva d’un producte nou al 100%. No només es va basar en la patent sinó que també en el disseny industrial al que s’acollia el producte. Com es pot observar, el disseny dels bolígrafs Bic, no és casual sinó que el perfil del mateix és polièdric, fet que impedeix que el bolígraf rodi sobre una superfície inclinada i caigui de la mateixa.

boli bicFinalment, i coneixent la necessitat d’identificar els seus productes amb un signe distintiu per a la ràpida identificació dels mateixos, l’empresa va identificar tots els seus productes amb una marca (tercer vessant de la propietat industrial).

Tal ha estat l’èxit empresarial d’aquesta companyia, que mitjançant l’ús de la seva marca s’ha atrevit a explorar nous mercats amb el llançament de productes totalment desvinculats al producte inicial. Alguns d’aquests productes són, els encenedors, les maquinillas d’afaitar d’un només ús, les taules de windsurf o els telèfons mòbils.

Tant,la patent, la marca com el disseny industrial és recomanable tramitar-ho a través d’un professional, com Volartpons, que sens dubte us ajudarà a no malgastar els vostres recursos establint una eficient estratègia de recurs.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Les PIMES també han i poden Registrar la seva Marca

Filed under: Sense Categoria — Admin @ 13:31

De vegades els gerents de les Pimes pensen que el registre de marques està restringit a les grans empreses per qüestió de costos principalment. i la realitat no es correpòn en absolut.

Les Pimes no només poden registrar la seva marca, sinó que, HAN DE fer-ho, perquè en cas contrari, estan exposats a ser privats del seu nom així com de ser demandats per infringir una marca anterior.

El registre d’una marca, no és gens car. Només representa un cost puntual d’uns 500€ (depèn de l’agència que ho tramiti) i, ja no hi ha més costos durant els 10 anys de vida que té la marca.

A més, ens atrevim a dir que les Pimes han de registrar la seva marca per les següents dues raons:

1.- Pot donar-se el cas, que un tercer registri una marca amb la mateixa denominació que la teva empresa i t’impedeixi l’ús de la teva denominació. Això representa enormes costos, ja que obliga a canviar tota la documentació, anunciar el canvi als clients, etc…

2.- En segon lloc i gairebé més important, si resulta que el nom amb el qual identifiques el teu negoci infringeix (sense tu saber-ho) una marca registrada, no solament t’obligarà a no utilitzar el teu nom amb els costos que hem parlat en el punt anterior, sinó que et demanaran danys i perjudicis per la infracció de marca.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Hi ha Còpia? Copia? EXPRESSO HOUSE VS STARBUCKS COFFEE

Filed under: Sense Categoria — Admin @ 13:22

Continuem amb la sèrie “Hi ha Còpia?”. Avui hem conegut un nou requeriment enviat per STARBUCKS COFFE. En aquest cas l’afectat és l’empresa EXPRESSO HOUSE. Us demano que valoreu si STARBUCKS COFFEE pot impedir l’ús de la marca de EXPRESSO HOUSE sobre la base d’una eventual competència deslleial o infracció de marca. Vosaltres que creeu Hi ha Còpia? Haurien de poder conviure tots dos dissenys?.

image-4196111-300x146

Espero els vostres comentaris. Si voleu accedir a altres casos “d’Hi ha Còpia?” clicar aqui.

Recorda que si estan copiant la teva marca has de defensar-te, i defensar-te bé. Aconsellem sens dubte contractar els serveis d’un agent de la propietat industrial, com Volartpons.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Bojos pel Disseny Industrial: Ampolles d’aigua amb tap inclinat

Filed under: Bojos pel disseny industrial,Emprenedors — Admin @ 13:18

Un altre episodi de “Bojos pel Disseny Industrial”. Aquesta vegada us presentem una ampolla d’aigua amb el tap inclinat que facilita l’acció de beure a morro. El dissenyador remarca que el disseny també facilita la labor d’emplenar l’ampolla en l’aixeta. Serà aquesta l’ampolla del futur?.

Vols veure més edicions de “Bojos pel Disseny Industrial”, clica aquí.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Barcelona capital de la propietat industrial amb 5 jutjats

Filed under: Sense Categoria — Admin @ 13:12

Barcelona és la capital de la propietat industrial i intel·lectual en posseir tres jutjats especialitzats en Patents i dues en marques, disseny industrial i propietat intel·lectual. El fet de posseir jutjats especialitzats en Patents, Marques i Dissenys Industrials és de gran atractiu a totes les empreses amb registres i interessos en aquest àmbit que sens dubte prefereixen que un Jutge especialitzat en la propietat industrial resolgui els seus conflictes.

 

Si ens fixem en el país europeu on se sol·licita major nombre de patents, Alemanya, podem observar que la ciutat de Dusseldorf és la que posseeix major nombre de jutjats especialitzats, característica que provoca que sigui en Dusseldorf on hi hagi un major nombre de despatxos especialitzats en la resolució de conflictes de propietat industrial.Es convertirà Barcelona, en el Dusseldorf del Sud?.

En un eventual litigi sobre propietat industrial és important comptar amb un bon professional especialitzat com Volartpons, qui t’assessorarà sobre com gestionar aquest litigi per defensar els teus drets de la manera més eficient possible.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Traduccions al anglès i al francès

Filed under: Sense Categoria — Admin @ 13:12

Benvolguts lectors de Món de Patents i Marques, alguns de vosaltres ens sol·liciteu que realitzem traduccions de l’espanyol a l’anglès o francès (també al revés). Davant aquesta necessitat hem tornat a trobar un servei beneficiós per a vosaltres, un servei de traducció (Inglés, Fráncés i Español) a baix cost. Per sol·licitar aquest servei envieu un correu electrònic a contacto@mundodepatentesymarcas.com o cliqueu aquí.

 

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Subvencions per el foment de les sol.licituts de patents i models d’ utilitat 2011: Convocatòria

2 juny, 2017

Filed under: Emprenedors,Patent,Patent PCT — Admin @ 13:26

L’Oficina Espanyola de Patents i Marques, en la seva estratègia d’incrementar la utilització de la Propietat Industrial per les empreses espanyoles i, potenciar el seu ús com a eina d’accés als mercats internacionals, ha publicat en el BOE el dia 17 de març la Resolució de la OEPM per la qual es convoca, per a l’any 2011, la concessió de subvencions per al foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols i en l’exterior.

Els dos objectius fonemantals d’ aquestes ajudes són:

 • estimular la protecció internacional de la tecnologia a través de les patents o de models d’utilitat i, més concretament, millorar la competitivitat d’aquelles empreses que emprenen la cerca de mercats fora d’Espanya
 • fomentar la protecció de les invencions nacionals a través de patents o de models d’utilitat tant de les PIMES com de les persones físiques.

Seguiex llegint per saber si pots sol.licitar l’ ajuda:

 • subvencions a l’extensió d’una sol·licitud de patent o d’un model d’utilitat davant les oficines nacionals de països tercers o oficines regionals de patents, en el marc de procediments de concessió de patents o de models d’utilitat nacionals o regionals, contemplant els tràmits de sol·licitud, informe de cerca, examen o concessió, anualitats i validació de patent europea.
 • subvencions a les activitats realitzades dins del procediment internacional PCT, subvencionant-se els tràmits de sol·licitud, cerca internacional o examen preliminarsubvencions a les sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols, comprenent els tràmits de sol·licitud i/o informe de cerca (IET).

La formalització i presentació de sol·licituds s’ha de realitzar per via telemàtica, a través de la Seu Electrònica de la OEPM (https://sede.oepm.gob.es) i el termini de presentació de sol·licituds és del 18703/2011 fins a 18/04/2011.

En la pàgina web de la OEPM (www.oepm.es – “Ayudas – Ayudas para fomento de patentes y modelos de utilidad) está disponible toda la documentación adicional necesaria: Manual de ayuda y Requerimientos técnicos para rellenar una solicitud de ayuda, Preguntas más frecuentes, Formularios adicionales, etc”).

 

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Hi ha Còpia? HAVAIANAS VS BAHIANAS

Filed under: Sense Categoria — Admin @ 12:51

Un nou cas per la sèrie “Hi ha Còpia?”. Aquesta vegada es tracta de la comparació de dos marques idèntiques . Les conegudes xancles “HAVAIANAS”.

 

Si voleu accedir a altres casos de la sèrie “Hi ha Còpia?”, cliqueu aqui.

Recordeu que si us estàn copiant, teniu tot el dret a defensar-vos. Aconsallem contractar els serveis d’ un agent de la propietat industrial, com Volartpons.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Registre d’ una marca comunitaria a través d’ un agent espanyol.

Filed under: Emprenedors,Marca Comunitària,Marques — Admin @ 12:42

Certament la Comunitat Europea és un atractiu comprat per tots aquells que viuen fora d’ella. La Comunitat Europea per contra en un vast territori on conviuen moltes lleis de propietat industrial diferents i per tant el registre d’una marca en cadascun dels països és difícil i sobretot molt costós. Existeix una via més senzilla i barata; La Marca Comunitària.

 

La Marca Comunitària la pot gestionar qualsevol Agent de la Propietat Industrial amb residència en un país de la Comunitat Europea com per exemple Volartpons. Una opció molt atractiva pel qual desitja registrar una Marca Comunitària és Espanya. Per saber perquè, segueix llegint…

Per què treballar amb un agent espanyol?

1.- En primer lloc per la proximitat amb la OAMI (Oficina on es tramiten les marques Comunitàries) que té seu a Alacant (Espanya).

2.- En segon lloc per la facilitat de comunicació. No és el mateix treballar amb algú que només parla anglès o alemany que amb algú amb qui, en cas d’haver d’aclarir algun aspecte, es pugui entendre amb l’idioma matern; espanyol.

3.- En tercer lloc, per els honoraris dels agents. Són més econòmics comparat amb la resta de països que comporten  la Unió Europea. La raó perquè també el nivell de vida és més baix a Espanya.

Finalment esmentar que la taxa que es paga a la OAMI és bastant alta (900€ pel registre de tres classes). Sobre aquesta taxa els Agents de Patents i Marques afegeixen els seus honoraris pel treball realitzat.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Cost de la sol.licitud de registre d’ una marca comunitaria (Unió Europea / Comunidad Europea)

Filed under: Emprenedors,Marca Comunitària,Marques — Admin @ 12:08

El cost de la sol·licitud registro d’una marca comunitària depèn del tipus de productes i serveis que es desitja protegir. Els productes i serveis es classifiquen mitjançant la classificació niçarda i el cost del registre d’una marca comunitària depèn del nombre de classes que es desitja protegir. El preu basi d’una marca comunitària inclou fins a tres classes pel que la majoria de marques només paguen el preu basi.

 

Coste registro marca comunitaria

 

Actualment la taxa que cobra l’Oficina de Marques comunitàries és de 900€. A aquest import cal afegir els costos del professional que tramita la sol·licitud de registre de la marca comunitària que són aproximadament 500€.

El cost de la sol·licitud registro d’una marca no depèn del territori protegit. Una marca comunitària té validesa en tot el territori de la Unió Europea és a dir en els 28 estats membres que són Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania i Suècia.

Cal tenir en compte que abans de sol·licitar una marca comunitària és molt recomanable investigar si aquesta marca comunitària va ser fàcilment concedida o si per contra existeixen impediments legals que entorpeixin o fins i tot impedeixin el registre d’una marca comunitària. Aquesta recerca s’ha de realitzar molt bé posat que en cas contrari la marca pot denegar-se i tots els esforços realitzats per promocionar seran en va o fins i tot pitjor en favor d’un tercer (competència). La recerca prèvia al registre d’una marca comunitària ha de tenir en compte els registres de marques comunitàries així com també els registres de les marques nacionals de tots els països de la Unió Europea. Aquest tipus de recerca la realitzen els professionals en el registre de marques comunitàries com per exemple Volartpons.

Com s’ha explicat, la sol·licitud de registre d’una marca comunitària no és tasca senzilla i conseqüentment es recomana contractar els serveis d’un professional, com Volartpons, que us pugui assessorar en la tres etapes del registre de la vostra marca comunitària.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Per què són necessàries les marques al negoci?

No ho anem a fer esperar per respondre-li, les marques són necessàries bàsicament perquè existeix competència. Si Un. té un mercat en una ciutat on solament existeix un mercat, no necessitarà un nom perquè la gent ho identifiqui, amb la llegenda “comprat” serà suficient.

 

Però aquest no és el món en el qual viu i s’ inserta el seu negoci, llavors Com aconsegueixo destacar-me de la competència? Permeti’ns ajudar-ho.

1.- Què és el Naming?

Naming són les tècniques de creació del nom de la marca. És tallar la seva identitat, la seva empremta, la seva personalitat, el seu temperament.

2.- Què diferencia la meva marca de la competència? Com aconsegueixo un nom impactant sense deixar de brindar informació del que faig? Quin és el millor nom per al meu negoci? Pot Coca Cua, Aspirina, Google, Facebook o D’ior canviar el seu nom?

La creació lèxica de noms de marca, és un procés vital per a la seva empresa, ja que com va dir Joan Costa “les empreses i les marques poden prescindir de logotips o canviar-los quan convingui. Però no el nom”.

Construir una bona marca costa molt anys i esforç, i és per això que per a moltes empreses les seves marques valen molt més que el total de béns tangibles.

Un problema a la fàbrica, un error en l’embalatge o una errada en la campanya de publicitat es pot solucionar amb un crèdit bancari. Però, el nom de la marca una vegada que s’ha llançat al mercat, ja no té possibilitats de canvi. Canviar el nom és començar des de zero.

Les empreses busquen contínuament explotar les característiques dels seus productes que els fan diferents dels de la competència.

Amb la marca es busca que els consumidors, identifiquin el producte i li atribueixin les característiques que ho fan diferent. Ben sabut és, que la gent no compra productes, compra marques. D’aquí, la importància transcendental de les imatges mentals que generarà en la consciència del consumidor quan escolti o llegeixi la seva marca.

Existeixen alguns punts bàsics per crear el nom de la seva empresa. Treballi en ells i demani ajuda als especialistes. Detenir-se en aquest pas tan important, es reflectirà en els seus balanços futurs. Anoti acuradament i construeixi a cap segur:

- Què vol transmetre?

Es tracta de definir les qualitats que vol gravar en la ment dels seus consumidors. Un exemple: prestamosenelacto.com deixa en clar quin és la seva activitat.

-  Els qui són els seus consumidors? A quin nínxol del mercat es dirigeix?

Conèixer els valors o estils que estiguin associats al seu públic. Pablosky, per exemple, és el nom de la cadena de calçat infantil de l’empresa Calçats Pablo. És un nom graciós pensat per a nens i fàcil de pronunciar.

3. Sigui original, diferent, innovador, una bocanada d’oxigen pel seu rubro.

Cal conèixer a fons el nom i estil dels competidors directes. Així li serà més fàcil diferenciar-se i treure avantatge.

4. Busqui un nom fàcil de recordar.

Vol gravar-se en les ments dels consumidors, no és veritat?

Sàpiga que com més senzill, més fàcil és de recordar. Una altra característica és que sigui fàcil de pronunciar. Això afavorirà que el nom de la seva empresa es faci popular.

5. Un nom sense fronteres polítiques ni culturals.

Asseguri’s que el nom no sigui insultante en un altre idioma, ja que en un món globalitzat, és probable que la seva empresa tingui connexió amb l’exterior. Els noms més ‘exportables’ són els fàcils de pronunciar. Chequéelo amb Internet per veure si ja existeix.

Com s’ha vist, les tècniques del naming són de vital importància. Demani ajuda i consell professional.

En conclusió: lo que no té nom, no existeix.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Attic: Feria internacional d’ invents i noves patents a Vilanova i la Geltrú

Com ja és costum, aquest any a Vilanova i la Geltrú se celebra un nou certamen de la fira d’invents/inventors ATTIC (antiga Galàctica). Aquest any la convocatòria tindrà lloc del 1 al 4 de juny.

La primera edició de la Fira Internacional d’invents i noves patents Galàctica, de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), es va celebrar l’any 1993. Aquesta fira neix després de diverses fires fallides en altres punts d’Espanya àdhuc havent-hi un gran nom d’inventors espanyols que es desplaçaven a altres fires internacionals a l’estranger com per exemple la de Ginebra, Brussel·les, París, Pittsburg o Sídney.

La fira ha evolucionat els nous reptes plantejats han aconseguit crear un doble eix que atreu al públic en general igual que als professionals. Attic (antiga Galàctica) s’ha consolidat com un referent per als inventors i forma part de l’agenda de les principals fires sectorials del país.

Les dades de les últimes edicions demostren una evolució positiva de la fira, que compta amb més de 150 inventors, 15.000 visitants i 2.000 acreditacions professionals.

Recordeu que és important protegir els invents abans de mostrar-los en la fira mitjançant el registre d’una patent. Per a això són molt recomanables els serveis d’un agent de patents i marca, com Volartpons.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

ARIPO – El registre de marques/ patents / dissenys centralitzat d’ África anglosaxona

1 juny, 2017

ARIPO.- vol dir “African Regional Intellectual Property Organization”. La ARIPO té competències en els països africans de  parla anglesa. Els països membres són: Botswana, Gambia, Ghana, Kenya, Leshoto, Liberia, Malawi, Mozambique, Namibia, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbawe.

Registro de marca en ARIPO

La ARIPO, amb seu a Harare (Zimbawe), centralitza tots els tràmits per a la protecció de la propietat industrial com les patents, models d’utilitat, els dissenys industrials, marques i els noms comercials en tots els països membres.

El registre d’una marca en la ARIPO és recomanable realitzar -la a través d’un agent de la propietat, com Volartpons, que sens dubte podrà assessorar-te sobre com sol·licitar la teva marca amb la finalitat d’estalviar costos i problemes.

No obstant, abans de sol·licitar una marca en la ARIPO, és important conèixer les probabilitats d’èxit. Per conèixer si existeix una marca ja idèntica registrada pots utilitzar el cercador de marques en la ARIPO que ofereix gratuïtament l’Oficina de Marques d’aquest país. Cal tenir en compte que aquest cercador solament detecta les marques idèntiques.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com registrar una marca en Àfrica? OAPI y ARIPO

El registre d’una marca acostuma a ser una tasca senzilla. No obstant això, el procés es complica quan es desitja registrar una marca en el continent africà. Quin és el procediment de registre d’una marca a Àfrica?. Existeix el registre conjunt d’una marca en tota Àfrica? Amb qui contactar per realitzar el registre en continent africà?.
 Registro de marca en AFRICA
El registre d’una marca en el continent africà encara que sembla complicat no ho és tant. Existeixen dues organitzacions supranacionals que ajuden a protegir una marca en multitud de països amb un sol tràmit. Aquestes organitzacions són la OAPI i la ARIPO.En el seu moment ja vàrem parlar de cadascuna. La presentació de la OAPI la trobaràs aquí. I la presentació de la ARIPO la trobaràs aquí.No obstant això, recordar que els països del continent Africà estan classificats en els de parla francesa (gestionats per la OAPI) i els de parla anglesa (gestionats per ARIPO).Especificament, la OAPI (Organització Africana de la Propietat Intel·lectual) té com a membres els països següents: Benín, Burkina Faso, Camerun, República Centreafricana, Txad, Congo, Guinea Equatorial, Gabon, Guinea, Guinea Bissau, Costa d’Ivori, Mali, Mauritània, Níger, Senegal i Togo.

La ARIPO (African Regional Intellectual Property Organization) complementàriament té com a membres els països següents: Bostwana, Gàmbia, Ghana, Kenya, Leshoto, Libèria, Malawi, Moçambic, Namíbia, Sierra Leone, Somàlia, Suen, Swaziland, Tanzània, Uganda, Zàmbia i Zimbawe.

El registre d’una marca a través d’aquestes organitzacions s’assembla al registre d’una marca comunitària via OAMI. El procediment de registre d’una marca comunitària ho trobaràs aquí.

Per decidir amb qui s’ha de gestionar el registre d’una marca en el continent africà s’ha de tenir en compte que no tots els que ofereixen serveis de registre en aquests països són de confiança. La distància, la ignorància i la falta de seguretat de vegades juguen en contra del sol·licitant. Per això és recomanable l’ús d’un agent del país d’origen (per exemple espanyol) per tramitar la marca a Àfrica posat que aquest ja tindrà una agent local de confiança amb el qual tramitar una marca amb seguretat.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

PUMA VS ADIDAS

Filed under: Emprenedors,Invencions,Marques,Model d'utilitat,Patent — Admin @ 16:38

Puma i Adidas han acudit als tribunals per resoldre un possible plagi per part de Puma de la tecnologia “Boost” de Adidas.

puma vs adidas

La qüestió és que les dues diuen haver estat desenvolupant la mateixa tecnologia des de fa anys però ni PUMA ni ADIDAS van pensar a patentar-la.

Aquesta nova tecnologia està basada en un material innovador anomenat poliuretà termoplàstic, que entre altres coses serveix per esmorteir la gambada del corredor. La versió en Puma és el model de les bambas NRGY i en Adidas és el model BOOST.

Tecnología boost

Ambdues empreses tenen la seu en Herzogenaurach, un poblet petit d’Alemanya. On també es troba la seu de la gran empresa BASF. Per axò no és d’estranyar que a les dues empreses se’ls ocorregués treballar paral·lelament amb aquesta empresa, BASF, per desenvolupar els seus productes amb aquesta tecnologia.

No obstant això, PUMA va signar primer un contracte amb BASF i en això és precisament en el que s’ha basat el tribunal de Düsseldorf per donar la raó a PUMA.

En aquest mercat és important innovar, ser creatiu, ser emprenedor però sobretot és important i cal fer-ho com a prioritat i és el de registrar el teu invent, protegir i bloquejar la teva tecnologia mitjançant l’especialització d’un agent de la propietat industrial, com Volartpons, que et dirà quina via és la més idònia a seguir: si la de la patent o la del model d’utilitat. Sempre sota la premissa d’una bona estratègia a seguir.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Prioritat per exposició: Registra la teva patent desprès de exposar-la i conèixer el seru èxit.

Filed under: Disseny Industrial,Emprenedors,Invencions,Marques,Patent — Admin @ 16:23

Has exposat la teva última invenció en una fira tecnològica com a expositor en els últims sis mesos? Per exemple, en Alimentària, Construmat, o qualsevol altra? O potser exposaràs pròximament i no vols patentar perquè no saps l’èxit que tindrà la teva invenció?. Existeix una solució per protegir la teva invenció una vegada exposada; la prioritat d’exposició.

prioritat exposició

Com sabeu, la novetat és un dels requisits de patentabilidad. La novetat requereix que la invenció no hagi estat accessible pel públic i conseqüentment una exposició de la mateixa trenca aquesta novetat amb el que no es podria patentar.

La nostra llei de patents estableix que qui hagués exhibit la invenció en una exposició oficial o oficialment reconeguda, aquesta es converteix en un dret a ser reivindicat com a prioritat d’exposició durant el termini de 6 mesos a partir de la data de l’exposició.

Qui desitgi prevaler-se d’aquest dret està obligat a fer una declaració:

 • La data de la sol·licitud anterior.
 • L’exposició on es va exposar.
 • Una certificació que acrediti que la invenció ha estat realment exhibida en l’exposició esmentant la data d’obertura i, si escau, la data de divulgació, si aquestes dues dates no fossin coincidents en el termini de quatre mesos.

Per això sempre recomenem els serveis d’ un professional, com Volartpons. Sempre us assebantaràn sobre les lleis i intentant mirar-ho tot bé perquè no perdeu cap dret sobre la vostra marca, disseny o patent.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Nova eina de cerca de marques registrades: TMVIEW

Filed under: Marques — Admin @ 13:29

TMview és una eina de consulta en línia que permet a qualsevol usuari d’Internet buscar gratuïtament les marques de totes les oficines oficials de marques participants. És multilingüe i de fàcil utilització, i permet l’accés a sol·licituds i registres de marques de les oficines de marques oficials des d’una «finestreta única».
Són les oficines de marques les que faciliten la informació, les propietàries del contingut i les responsables de la seva actualització diària.

tmviewTMview puede utilizar-se per:

 • Cercar una marca
 • Verificar la disponibilitat del nom d’ una marca
 • Descobrir el que protegeix la competència
 • Proporcionar informació  els examinadors de marques

En virtut d’algunes legislacions, els sol·licitants d’una marca no han de presentar documentació relativa a la prioritat o l’antiguitat quan aquestes estan disponibles en el lloc web de la seva respectiva oficina nacional. TMview pot, per tant, utilitzar-se també com una eina de treball per als examinadors de marques que busquen documentació en la web.

Actualment les Oficines participants són:

Albània

ARIPO

Àustria (OPA)

Bosnia Hercegovina

Bulgaria

Brasil

Benelux

Canadà

Suissa

Xipre

República Xeca

Alemania

Dinamarca

Estonia

Espanya

Finlandia

Francia

Regne Unit

Georgia

Grècia

Croàcia

Hungría

Irlanda

Índia

Islàndia

Italia

Japó

Cambodgia

República de Corea

Lituania

Letònia

Malta

EUIPO

OMPI

Mèxic

Malàsia

Noruega

Filipines

Polonia

Portugal

Rumanía

Sèrbia

Federació Russa

Suècia

Eslovènia

Eslovàquia

Túnissia

Turquía

Estats Units

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca està registrada a la Comunitat/ Unió Europea?

Filed under: Marca Comunitària,Marques — Admin @ 12:23

Abans de sol·licitar una marca en la Comunitat / Unió Europea hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. En www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques en la Comunitat / Unió Europea. L’ús és totalment gratuït. No obstant això, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques, pel que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitja registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un professional. Podeu trobar més informació sobre l’informe previ al registre d’una marca en la Comunitat / Unió Europea.

Si desitgeu registrar una marca en la Comunitat / Unió Europea, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà de manera correcta la marca sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la molt important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

L’invent de la colònia per Juan Maria Farina: El seu registre com a patent

La colònia és un bé d’ús comú en la majoria de països del món. Això no era així abans que Juan Maria Farina convertís el que era una tradició en un negoci.

Al llarg d’aquest post explicarem la història de l’aigua de colònia i del perfum (que com ja sabeu, no és el mateix) asi com també les patents relacionades amb el món de la perfumeria.

La diferència entre un perfum i una colònia, és la concentració d’essència. El perfum té un major percentatge d’essència mentre que la colònia, el percentatge és menor. Específicament, es denomina colònia o aigua de colònia al compost perfumat en el qual la proporció d’olis essencials d’origen vegetal en el solvent (alcohol diluït en aigua) sigui major al 5% i menor al 10%.

L’Aigua de Colònia Original és un terme registrat com la marca de perfum més antiga del món. Es tracta d’una solució d’olis eteris diluïts en un solvent etanol, que en l’Aigua de Colònia original de Juan María Farina (1685–1766) conté entre 4–8% d’olis essencials.

L’origen de la colònia, no obstant això, es remunta a la Itàlia del segle XVII, quan el boticari Gian Paolo Feminis va crear una composició anomenada Aqua mirabilis (aigua admirable) a força d’una barreja de romaní, bergamota, espígol, flors de taronger i llimona, entre altres matèries primes que tenia propietats medicinals. Així que es va anar a Alemanya per comercialitzar-la. En 1727 va patentar la fórmula en la Facultat de Medicina de Colònia.

La fórmula de Gian Paolo Feminis va arribar a les mans del perfumista Jean-Marie Farina, qui va crear la primera aigua de colònia a la ciutat alemana de Colònia en 1709. La qual va ser patentada com a “aigua de colònia Jean Marie Farina” a París en 1806. Així doncs, el jove de 21 anys es va convertir en titular i proveïdor d’aquesta fragància en les grans corts d’Europa.

El registre de la marca “Aigua de Colònia” es va registrar, juntament,  amb el registre de la marca “Aigua de Colònia Corró”, una ampolla cilíndrica allargada patentada que contenia l’aigua de colònia perquè Napoleó Bonaparte es perfumés mentre muntava a cavall.

L’ empressa de Jean Marie Farina va ser posteriorment comprada per l’empresa Roger et Gallet que va aconseguir convertir, al llarg del sigle XIX, passa d’ un producte de luxe a considerar-se un producte d’higiene bàsic.

Altres patents a destacar relacionades amb el món de la colònia són: el primer dosificador per degoteig amb tap de pipeta, corresponent a la fragància Bouquet du Roi en honor al rei Alfons XIII; el primer sabó rodó perfumat llançat en 1879; i el mecanisme deslizador de la barra de llavis, en 1884.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Es pot patentar una millora d’ un producte existent?

Filed under: Invencions,Model d'utilitat,Patent — Admin @ 11:52

La resposta és si, sempre que aquesta millora compleixi els requisits de patentabilidad que són: la novetat, l’activitat inventiva i l’aplicació industrial.

Per determinar si la millora compleix aquests requisit, s’ha d’estudiar si la millora (no el producte bàsic) és nova, és a dir, si no es coneix, si és inventiva, que no és òbvia i si té aplicació industrial, si es pot fabricar.

De vegades afirmar que la millora compleix els requisits de patentabilidad és dificil pel que recomanem que us poseu en contacte amb un professional, com Volartpons, que us podrà contestar a totes les vostres preguntes.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Bojos pel Disseny Industrial: Pen Drive amb forma de clau

Filed under: Disseny Industrial,Emprenedors,Invencions — Admin @ 11:29

L’empresa Lacie pensa en aquells que ens oblidem els pen-drive freqüentment. El disseny Industrial que avui us presentem és el pen-drive amb forma de clau convencional. Aquest disseny industrial és a més d’atractiu (el dispositiu USB es confon facilemente en un clauer) està fabricat en metall (material molt més resistent que la majoria dels pen-drive). Què us sembla?

Si et pica la curiosita i vols veure més edicions de “Bojos pel Disseny Industrial”, clica aqui.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Quins temes entren en l’examen d’aptitud per a Agent de la Propietat Industrial?

Filed under: Activitat,AIPPI — Admin @ 11:22

L’examen d’aptitud per a Agent de la Propietat Industrial convocat per l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) el 19 d’octubre de 2012 consisteix en tres exercicis, el primer dels quals consisteix en 4 preguntes sobre els següents temes.

Grup I: Patents Espanyoles, Models d’Utilitat i Dissenys industrials

Tema 1. Propietat industrial: concepte i naturalesa jurídica. Les diferents modalitats de protecció de la propietat industrial en el Dret espanyol.

Tema 2. La patent d’invenció: concepte i classes. Legitimació per sol·licitar una patent. El dret a la patent. La reivindicació de titularitat. El dret moral de l’inventor.

Tema 3. Les invencions laborals: concepte i classe. Drets i deures d’empresari i treballador. Les invencions realitzades en l’àmbit del sector públic. La conciliació en matèria d’invencions laborals. El Reial decret 55/2002, de 18 de gener, sobre invencions en ens públics de recerca.

Tema 4. La protecció de les recerques biotecnològiques: la Llei 10/2002, de 29 d’abril. Patentabilidad. Abast de la protecció. Llicències obligatòries per dependència. Dipòsit i accés de la matèria biològica.

Tema 5. Els requisits de patentabilitat. La invenció: concepte i classes. Elements que no es consideren invencions. Invencions no patentables. La protecció jurídica dels programes d’ordinador.

Tema 6. La novetat com a requisit de patentabilitat: concepte. L’estat de la tècnica: concepte i delimitació. Assimilacions a l’estat de la tècnica: els drets anteriors. Divulgacions no oposables.

Tema 7. L’activitat inventiva: concepte i diferències amb la novetat. Delimitació de l’estat de la tècnica. L’expert en la matèria. Regles per a l’apreciació de l’activitat inventiva. L’aplicació industrial.

Tema 8. La sol·licitud de patent: documents que consta. La instància: requisits. La descripció: forma i contingut. Les descripcions referides a matèria biològica.

Tema 9. Les reivindicacions: concepte i funció. Forma i contingut de les reivindicacions. Els dibuixos: requisits materials. El resum.

Tema 10. El procediment general de concessió de patents en la legislació espanyola (I). Llocs de presentació de la sol·licitud. L’examen d’admissió a tràmit i assignació de data de presentació. Examen de la sol·licitud. El requisit d’unitat d’invenció.

Tema 11. El procediment general de concessió de patents en la legislació espanyola (II). Informe sobre l’estat de la tècnica: concepte, contingut i terminis. La publicació de la sol·licitud i de l’informe. Observacions de tercers. Modificació de les reivindicacions. Concessió de la patent.

Tema 12. El procediment de concessió amb examen previ: concepte i diferències amb el procediment general. Abast del Reial decret 812/2000, de 19 de maig, pel qual s’estableix l’aplicació del procediment de concessió amb examen previ per a les sol·licituds de patents del sector d’alimentació i del Reial decret 996/2001, de 10 de setembre, per la qual s’estableix l’aplicació amb caràcter general del procediment de concessió de patents nacionals amb examen previ. Les oposicions. L’examen. La proposta de resolució. Concessió o denegació de la patent.

Tema 13. El canvi de modalitat. Sol·licituds divisionarias. Patents secretes. Adicions a les patents.

Tema 14. Durada i manteniment del dret de patent. Els certificats complementaris de protecció com a mitjà de prolongació de la vida legal de la patent. El pagament de taxes anuals: normes sobre data de venciment, terminis per al pagament i regularització. L’obtenció de la patent sense l’abonament de taxes.

Tema 15. Efectes de la sol·licitud de patent: la protecció provisional. Drets conferits per la patent. Limitacions a aquests drets.

Tema 16. La sol·licitud de patent i la patent com a objectes de dret de propietat. Cotitularitat i expropiació. Cessió de la patent: concepte i requisits de validesa. Efectes de la inscripció en el Registre de Patents.

Tema 17. Les llicències contractuals: concepte i classes. Drets i obligacions del llicenciador i del llicenciatari. Llicències de ple dret.

Tema 18. L’explotació de la patent: concepte i abast actual d’aquesta obligació. Les llicències obligatòries: concepte i requisits per al seu atorgament, procediment i règim jurídic.

Tema 19. Nul·litat de patents: causes, legitimació per a l’acció i efectes. La caducitat: causes i efectes. Rehabilitació de la patent.

Tema 20. Accions per violació del dret de patent: accions en la via penal i en la via civil. Jurisdicció i normes processals. Diligències de comprovació de fets i mesures cautelars.

Tema 21. Les patents com a font d’informació tecnològica. Productes i bases de dades en matèria de patents i altres modalitats de propietat.

Tema 22. El model d’utilitat: concepte i requisits de protecció. El procediment de concessió. Causes i nul·litat.

Tema 23. El disseny industrial: la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de Protecció Jurídica del Disseny Industrial. Concepte i requisits de protecció. Procediment de concessió. Ajornament de la publicació. Procediment d’oposició.

Tema 24. La protecció jurídica de les topografies dels productes semiconductors: concepte i requisits. Procediment de registre. Durada i contingut dels drets exclusius.

Grup II: Marques Espanyoles, Noms comercials espanyols

Tema 1. La marca: concepte i funcions. Signes que poden constituir marques. Classes de marques. L’adquisició del dret sobre la marca.

Tema 2. Les prohibicions de registre de marques: fonament de la distinció. Prohibicions absolutes: signes genèrics, usuals i descriptius. Anàlisi dels supòsits legals establerts en la Llei de Marques. Excepcions a l’aplicació d’aquestes prohibicions.

Tema 3. Prohibicions relatives de registre de marques. Anàlisi dels diferents supòsits establerts en la Llei de Marques. Especial esment a la protecció reforçada de les marques notòries i renombradas.

Tema 4. Persones legitimades per sol·licitar una marca. La sol·licitud de marca: documents que consta. Llocs de presentació de la sol·licitud. L’examen d’admissió a tràmit i atorgament de data de presentació. L’examen formal.

Tema 5. El procediment de concessió de la marca. Examen de licitud. La publicació de la sol·licitud. Comunicació de la nova sol·licitud als titulars registrals de drets anteriors. Les oposicions. L’examen de fons: objecte, actuacions del sol·licitant. Resolució.

Tema 6. Durada de la marca. Contingut del dret: aspectes positius i negatius. Límits a l’exercici del dret. L’esgotament del dret de marca. Abast i contingut de la protecció provisional.

Tema 7. Disposicions generals dels procediments: modificació i divisió de la sol·licitud o registre. Suspensió del termini màxim de resolució dels procediments. Restabliment de drets. Revisió dels actes en via administrativa. Arbitratge. Notificacions i consulta pública d’expedients.

Tema 8. L’obligació d’ús de la marca registrada: requisits i termini. Causes justificatives de la falta d’ús. Caducitat per falta d’ús. Renovació de la marca.

Tema 9. La nul·litat de la marca registrada. Causes absolutes i relatives. Condicions per a l’exercici de l’acció de nul·litat. La nul·litat parcial. Efectes de la declaració de nul·litat.

Tema 10. Caducitat i renúncia: concepte i anàlisi dels supòsits contemplats en la Llei de Marques. Efectes de la declaració de caducitat. Legitimació activa per a l’exercici de l’acció de caducitat.

Tema 11. La sol·licitud de marca i la marca com a objectes del dret de propietat. Cessió de marques: requisits per a la seva inscripció en el registre. La llicència de marca: concepte, classes i presumpcions legals. Requisits per a la seva inscripció en el registre.

Tema 12. Accions per violació del dret de marca: accions en la via penal i en la via civil. Accions civils que pot exercitar el titular de la marca; especial referència a la indemnització per danys i perjudicis. La protecció reforçada de les marques notòries i renombradas. Jurisdicció i normes processals: legitimació, competència, prescripció d’accions. Breu referència a les mesures cautelars i diligències de comprovació de fets.

Tema 13. Marques col·lectives i de garantia. Concepte i règim jurídic. Condicions especials de registre. Causes de nul·litat i caducitat d’aquestes marques.

Tema 14. El nom comercial: concepte. Signes que poden registrar-se com a nom comercial. Procediment de registre. Contingut del dret. La protecció a Espanya del nom comercial unionista.

Tema 15. El rètol d’establiment: concepte i diferències amb altres signes distintius. La protecció del rètol d’establiment en la Llei de Marques. Règim transitori.

Tema 16. Les denominacions d’origen: concepte, naturalesa i règim jurídic. La seva regulació en la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la Vinya i el Vi. Les indicacions geogràfiques protegides. Relació entre marques i denominacions d’origen. Convenis bilaterals subscrits per Espanya sobre protecció d’indicacions de procedència i denominacions d’origen. La legislació comunitària en la matèria: especial referència al Reglament (CE) n.º 510/2006 del Consell, de 20 de març de 2006, relatiu a la protecció de les indicacions geogràfiques i de les denominacions d’origen dels productes agrícoles i alimenticis.

Tema 17. Els signes distintius, les denominacions socials i els noms de domini: concepte, naturalesa jurídica i diferències. Conflictes entre signes distintius i denominacions socials: referència a la regulació continguda en la Llei de Marques. Conflictes entre signes distintius i noms de domini. El centre d’arbitratge i mediació de la OMPI: Reglament de Mediació de la OMPI; Reglament d’Arbitratge de la OMPI; Reglament d’Arbitratge Accelerat de la OMPI; Reglament de Decisió d’Expert de la OMPI.

Grup III: Convenis Internacionals, Patent Europea, Patent PCT, Marca en la Unió Europea, Marca internacional, Disseny Industrial en la Unió Europea, Disseny Industrial Internacional.

Tema 1. El Conveni de la Unió de París per a la protecció de la propietat industrial de 20 de març de 1883 (I): característiques i principis bàsics. Revisions posteriors. Especial referència a l’Acta d’Estocolm de 14 de juliol de 1967. Els arranjaments particulars.

Tema 2. El Conveni de la Unió de París per a la protecció de la propietat industrial de 20 de març de 1883 (II): beneficiaris. El principi de tracte nacional. El dret de prioritat. Altres disposicions substantives.

Tema 3. L’Acord sobre els drets de propietat industrial relacionats amb el comerç (ADPIC) (I): objecte, disposicions generals i principis bàsics. Relació amb altres convenis internacionals en matèria de propietat industrial.

Tema 4. L’Acord sobre els drets de propietat industrial relacionats amb el comerç (ADPIC) (II): Normes sobre drets de propietat industrial: marques, indicacions geogràfiques, models i dibuixos industrials.

Tema 5. L’Acord sobre els drets de propietat industrial relacionats amb el comerç (ADPIC) (III): disposicions relatives a patents, semiconductors i informació privilegiada. Normes per a l’observança dels drets de propietat industrial.

Tema 6. El Tractat de Cooperació en matèria de patents (PCT) (I): característiques. La fase internacional: sol·licitud, informe de cerca, publicació de la sol·licitud i examen preliminar internacional.

Tema 7. El Tractat de Cooperació en matèria de patents (PCT) (II): l’entrada en fase nacional. L’aplicació del PCT a Espanya: anàlisi del Reial decret 1123/1995, de 3 de juliol. L’Oficina Espanyola de Patents i Marques com a Administració de Cerca i Examen Preliminar Internacionals.

Tema 8. El Conveni de Munic sobre concessió de patents europees (I). Disposicions generals i institucionals. L’Organització Europea de Patents: òrgans que consta i funcions. Els Protocols. L’Acta de revisió de 29 de novembre de 2000.

Tema 9. El Conveni de Munic sobre concessió de patents europees (II). La patent europea: concepte. Requisits de patentabilidad. Fases del procediment de concessió d’una patent europea. Recursos.

Tema 10. L’aplicació a Espanya del Conveni de Munic: el Reial decret 2424/1986, de 10 d’octubre. Disposicions sobre presentació de sol·licituds de patents europees, protecció provisional, traducció del fascicle de la patent europea, transformació i doble protecció.

Tema 11. El Tractat de Budapest sobre reconeixement internacional del dipòsit de microorganismes: objecte i finalitat. Reconeixement i efectes del dipòsit. Nou dipòsit. Restriccions a l’exportació o importació. L’Estatut d’Autoritat Internacional de Dipòsit. Disposicions del PCT i del Conveni de Munic sobre aquesta matèria.

Tema 12. El Reglament de la Patent Comunitària. Antecedents. Característiques essencials de la patent comunitària. El Reglament (CE) n.º 816/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, sobre la concessió de llicències obligatòries sobre patents relatives a la fabricació de productes farmacèutics destinats a l’exportació a països amb problemes de salut pública.

Tema 13. Els certificats complementaris de protecció com a mitjà de prolongació de la vida legal de la patent: els certificats complementaris de protecció per als medicaments i els productes fitosanitaris. Objecte, condicions d’obtenció, efectes, procediment, durada i extinció dels certificats.

Tema 14. El règim comunitari de dibuixos i models. El Reglament (CE) n.º 6/2002 del Consell, de 12 de desembre de 2001, sobre els dibuixos i models comunitaris: concepte de dibuix i model, procediments de concessió i règim lingüístic.

Tema 15. El règim internacional de models i dibuixos industrials. Normes del Conveni de la Unió de París. L’Acta de Ginebra de l’Arranjament de 2 de juliol de 1999.

Tema 16. La marca internacional: l’Arranjament de Madrid per al registre internacional de marques. Protocol de l’Arranjament de 27 de juny de 1989.

Tema 17. El Tractat sobre el dret de marques de 27 d’octubre de 1994: objecte i contingut. Reserves i disposicions transitòries. El Tractat de Singapur sobre el dret de marques de 27 de març de 2006.

Tema 18. La marca comunitària (I): concepte i característiques. Legitimació. Motius de denegació absoluts i relatius. El requisit d’ús dels signes anteriors. Benefici de l’antiguitat. Els drets conferits per la marca comunitària i els límits d’aquests drets.

Tema 19. La marca comunitària (II). El procediment de registre de la marca comunitària: sol·licitud, examen, cerca, publicació, oposicions i registre. Durada i renovació de la marca comunitària.

Tema 20. La marca comunitària (III). Nul·litat i caducitat. Efectes. Transformació en sol·licitud de marca nacional. Marques comunitàries col·lectives. L’Oficina d’Harmonització del Mercat Interior: naturalesa, òrgans, estructura i règim lingüístic.

Tema 21. Arranjaments internacionals que estableixen classificacions en matèria de propietat industrial. L’Arranjament d’Estrasburg de 24 de març de 1971 relatiu a la classificació internacional de patents. Arranjament niçard de 15 de juny de 1957 relatiu a la classificació internacional de productes i serveis per al registre de marques. Arranjament de Locarno de 8 d’octubre de 1968 sobre classificació internacional de dibuixos i models.

Tema 22. L’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI). Finalitats i funcions. Òrgans. Règim financer.

Grup IV: Oficina de Patents i Marques Espanyola (OEPM)

Temi 1. L’Oficina Espanyola de Patents i Marques: antecedents i règim jurídic. Estructura, competències i funcionament.

Tema 2. El Pla de Promoció de la Propietat Industrial (Pla PI) a Espanya 2010-2012: Justificació i eixos estratègics. Actuacions de la OEPM en el marc del Pla PI.

Tema 3. Els Agents de la Propietat Industrial: disposicions reguladores de la seva actuació professional en la Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents i en el seu Reglament d’execució. El Reial decret 278/2000, de 25 de febrer, pel qual s’aproven els Estatuts del Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Industrial.

Tema 4. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Els òrgans de les Administracions Públiques: principis generals i competència. Drets dels ciutadans. Termes i terminis.

Tema 5. L’acte administratiu: concepte i requisits. L’eficàcia dels actes administratius: executivitat dels actes administratius. L’execució forçosa per l’Administració dels actes administratius.

Tema 6. El procediment administratiu comú. Principis. Les seves fases. La revisió dels actes en via administrativa.

Tema 7. Reial decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s’estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l’Administració General de l’Estat. El programa de carta de serveis en la OEPM. La Gestió de queixes i suggeriments. Certificació ISO9001:2008 del Sistema de Gestió de Qualitat en la OEPM.

Tema 8. La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics: principis generals. Drets dels ciutadans. La seu electrònica i el registre electrònic. Notificacions electròniques. Còmput de terminis. Mitjans d’identificació dels ciutadans i autenticació de la seva actuació.

Tema 9. La comunicació en la OEPM: la web com a eina de comunicació i prestació de serveis. La seu electrònica i el registre electrònic.

Tema 10. Les taxes i preus públics: principis generals. Anàlisi de la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic. Taxes en matèria de propietat industrial: legislació específica.

 

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com llicenciar una Patent o Model d’ Utilitat?

Filed under: Invencions,Model d'utilitat,Patent — Admin @ 10:49

La gran majoria que registren una invenció no tenen mitjans econòmics per poder procedir a la fabricació i posterior comercialització de la seva invenció una vegada concedida la patent o model d’utilitat. En aquest sentit, la figura de la llicència és molt interessant. En aquest post us explicarem què és una llicència, quins tipus de llicències existeixen i quines característiques ofereix cadascuna d’elles.

Abans de començar a explicar el concepte de llicència és important explicar saber que per poder treure profit d’una invenció és vital el registre de la mateixa doncs en cas contrari, la invenció, una vegada exposada, es converteix en domini públic el que significa que ningú és propietari de la mateixa i, conseqüentment, la seva fabricació i comercialització és lliure.

Què és una Llicència?

Les llicències, són una manifestació del dret de patents com a dret de propietat sobre la invenció i, per tant, de gaudir i disposar d’ella sense altres limitacions que les establertes per les lleis. Així, la patent pot ser transmesa per tots els mitjans que el dret reconeix. Són una forma de transmissió limitada o parcial del conjunt de facultats d’aquesta propietat especial, en la qual no es produeix un desplaçament de la titularitat.

Quin tipus de Llicències existeixen?

LLicències contractuals (o voluntàries) Llicències limitades o ilimitades Limitades: Són aquélles en les que el titular de la patent imposa al llicenciatari determinades limitacions. Llicències sobre alguna o algunes de les facultats que integren el dret d’ exclusiva (ex. llicències de comercialització)
 
Llicències limitades territorialment.
 
Llicències limitades temporalment.
 
Ilimitades: Són aquélles que comprenen totes les facultats que integren el dret d’exclusiva, es concedeixen per a tot el territori nacional i tenen com a vida legal la durada de la patent. (és el tipus predeterminat per llei)
   
Llicències simples o exclusives Simples:són aquelles en les quals el llicenciador es reserva les facultats de concedir altres llicències a tercers i d’explotar per si mateix la invenció. Excepte pacte en contrari s’entén que les llicències són simples. El silenci contractual ha de ser interpretat també en el sentit que la llicència és simple.
 
Exclusives: són aquelles altres en les quals, per contra, el llicenciador s’obliga a no atorgar altres llicències a tercers i en les quals, ell mateix, només podrà explotar la invenció si en el contracte s’hagués reservat expressament aquest dret.
   
Llicències personals i d’empresa (no apareix en la Llei, però de gran importància per a la transmissibilitat) Personals: Es diu que una llicència és personal quan el llicenciador l’ha concedit atenent essencialment a la persona del llicenciatari. Predomina la dada de les característiques personals del llicenciatari.
 
D’ empresa: Son aquelles en les que el llicenciant ha tingut, especialment en compte l’ estructura organitzativa del llicenciatari.
     
Llicències de ple dret: Surgeix de la libre voluntat, però es diferencien de les anteriors en que està precedida d’ una invitació realitzada per el titular de la patent. Segons l’ art.81.4 de la Llei: “…es considera que és una llicència contractual.”
 
Aquestes seràn no exclusives i cal convenir que siguin limitades o ilimitades.


Recomenació

Si Vè. té una patent o un model d’utilitat i no disposa de mitjans suficients per explotar-ho, des del Món de Patents i Marques, li recomanem que comenci a treballar per trobar un llicenciatari, que no és fàcil. En el cas que trobi un possible llicenciatari, li recomanem que es posi en contacte amb un professional com Volartpons perquè li assessori en la tramitació de la llicència, no solament en les condicions sinó en el tipus de llicència més convenient per al seu cas.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Primer exercici del exàmen / prova de aptitud d’ Agent de Propietat Industrial espanyol 2013

Filed under: AIPPI — Admin @ 9:15

El dia 26 d’abril de 2013 va tindre lloc a Madrid, el primer exercici de la prova d’aptitud per ser agent de la propietat industrial a nivell espanyol.

Aquesta prova va consistir en les següents preguntes:

GRUP I: La sol·licitud de patent: documents dels que consta. La descripció: forma i contingut. Les descripcions referides a matèria biològica.

GRUP II: Accions civils que pot exercitar el titular de la marca. Especial referència a la indemnització per danys i perjudicis.

GRUP III: Els certificats complementaris de Protecció: Condicions d’obtenció. Procediment i durada.

GRUPO IV: La eficàcia dels actes administratius: executivitat dels actes administratius.

Els aspirants van tindre 2 hores per contestar aquest primer exercici. Els aspirants que superin aquest primer exercici tindran la possibilitat de presentar-se als dos exercicis restants; la prova de traducció i la prova pràctica.

 

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Convocatòria de l’ exàmen d’ aptitut per Agent de la Propietat Industrial 2017.

31 maig, 2017

Filed under: Sense Categoria — Admin @ 18:45

S’acaba de publicar la convocatòria per a l’examen d’aptitud acreditatius dels coneixements necessaris per a l’activitat professional d’Agent de la Propietat Industrial. El text complet es pot obtenir aquí. Els aspirants tenen un mes per inscriure’s a aquesta convocatòria a partir de la data de publicació de la mateixa que és el 12/01/17.

examen agente de la propiedad industrial

S’informa a tots els interessats a presentar-se que existeix un curs preparatori realitzat pel propi col·legi d’agents de la propietat industrial (COAPI) que comença la setmana que ve a Barcelona i que ja ha començat aquesta setmana a Madrid. Aquells que estiguin interessats a assistir trobaran tota la informació en www.coapi.org.

Els exàmens d’ambdues convocatòries constaran de proves teòriques i pràctiques sobre el programa que s’inclou en aquesta Resolució, i que versarà sobre coneixements de la Propietat Industrial. La informació relativa al desenvolupament d’aquestes convocatòries es troba publicada a la Web de l’Oficina i a la seva Seu Electrònica (https://sede.oepm.gob.es). (informació obtinguda el la web http://www.oepm.es/es/index.html).

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Invents curiosos: La funda de mòbil multiusos

Filed under: Emprenedors,Invencions,Model d'utilitat,Patent — Admin @ 18:25

La funda del mòbil, generalment, té com a funció principal la de protegir al mòbil en cas de caiguda. Actualment ja existeixen fundes que afegeixen alguna funció més, com per exemple, la funda amb bateria extra per al mòbil.

L’invent que, a continuació, presentem va molt més allà. La funda del mòbil multiusos pretén convertir el teu telèfon mòbil en una navalla “suïssa” (multiusos). Per a això, la funda incorpora un nombre d’eines que van des de l’obridor de llaunes al pelacables. Podeu trobar més detalls a l’ il.lustració que tot seguit us posem.

TaskOne iPhone Case

Recorda que tots els invents, per senzills que semblin, s’han de registrar com a patent, preferiblement, mitjançant els serveis d’un agent de la propietat industrial com Volartpons.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Exàmens anteriors de aptitut per Agent de la Propietat Industrial

Filed under: Sense Categoria — Admin @ 18:17

La majoria de persones que es preparen per a l’Exàmen d’aptitut per a Agent de la Propietat Industrial desitgen, com és natural, obtenir els exàmens de convocatòries anteriors. Aquí adjuntem els exàmens anteriors dels quals disposem.

examen agente de la propiedad industrial

Convocatòria 2013:

Primer exercici: 2015_04_13_1er_ejercicio

Traducció directa (anglès – espanyol): 2015_04_13_Traduccion_directa_definitiva_enunciado

Traducció inversa (espayol – anglès): 2015_04_13_Traduccion_inversa_definitiva_enunciado

Cas pràctic patents 1: 2015_04_13_Supuestos_patentes_1

Cas pràctic patents 2: 2015_04_13_Supuestos_patentes_2

Cas pràctico marques 1: 2015_04_13_Supuestos_signos_distintivos_1

Cas pràctic marques 2: 2015_04_13_Supuestos_signos_distintivos_2

Convocatòria 2011:

Primer exercici: Cuestiones sobre el contenido del programa

Traducción directa (anglès – espanyol): 2º ejercicio: Traducción español-inglés

Traducció inversa (espanyol – anglès):  2º ejercicio: Traducción inglés-español

Cas pràctico patents 1:   3er ejercicio: 1er caso práctico de patentes

Cas pràctic patents 2:   3er ejercicio: 2º caso práctico de patentes

Cas pràctic patents 2:   3er ejercicio: 1er caso práctico de signos distintivos

Cas pràctic marques 2:  3er ejercicio: 2º caso práctico de signos distintivos

Convocatòria 2007:

Primer exercici: Teorico 2007

Casos práctics marques: Marcas 2007

Casos práctics patents: Patentes 2007

 

Intentarem anar incloint els exàmens de les noves convocatòries.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Hi ha còpia? US POLO ASSOCIATION VS POLO RALPH LAUREN

Filed under: Sense Categoria — Admin @ 18:09

Continuem amb la sèrie Hi ha Còpia?

En aquest cas l’afectat és l’empresa de moda POLO RALPH LAUREN que intenta impedir costi el que costi que es registri la marca U.S. POLO ASSN, també per a moda. Vosaltres que creieu? Hi ha Còpia? Haurien de poder conviure ambdues marques?.US Polo Association vs POLO RALPH LAURENEspero els vostres comentaris. Si voleu accedir a més casos curiosos de la sèrie Hi ha Còpia?, cliqueu aquí.

Recordeu que si estan copiant la vostra marca has de defensar-te, i defensar-te bé. Aconsellem sens dubte contractar els serveis d’un agent de la propietat industrial, com Volartpons.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

La distintividad sobrevinguda: El registre de marques genèriques o descriptives

Filed under: Disseny Industrial,Marques — Admin @ 18:02

Com és conegut, el registre com marques denominació genèriques, o descriptives no està permès. Específicament, les marques genèriques i descriptives constitueixen una prohibició absoluta, és a dir, que la mateixa Oficina de Patents i Marques pot denegar una marca d’aquestes característiques sense que cap tercer ho sol·liciti (és el cas de les prohibicions relatives).

El motiu d’aquesta prohibició no és un altre que impedir que una persona monopolitzi (recordar que les marques confereixen drets exclusius sobre el seu ús) termes genèrics o ben descriptius, termes que són d’ús corrent per designar o nomenar els productes.

Com a excepció a aquesta prohibició, està el cas dels termes que si bé són genèrics o descriptius han aconseguit un caracter distintiu. Aquest fenomen es coneix com “distintividad sobrevinguda” o “secondary meaning“. Un exemple d’aquest fenomen és la marca “El Periódico“.

el periòdic

Notar que aquest fenomen, és l’invers del fenomen sobre el qual hem parlat anomenat “Vulgarització de la marca registrada”.
La marca “El Periódico” per identificar periòdics, com és obvi, és un genèric que consisteix en la paraula que designa a l’objecte que identifica. Lògicament la concessió d’aquesta marca oferiría al seu titular un monopoli d’ús d’aquesta marca per identificar periòdics, fet que seria altament perjudicial per a la resta de periòdics. Doncs no podrien utilitzar el terme periòdic en les seves marques.
No obstant això, la denominació “El Periódico” ha adquirit un grau de distintividad notable a certes regions i per tant el nom que inicialment era genèric s’ha convertit en distintiu i per tant és susceptible de ser registrat.
el periodicio en catala
El registre de marques amb distintividad sobrevinguda és certament complicat i per tant es recomana l’ajuda d’un agent de patents i marques com pot ser Volartpons.

 

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Exemple d’ examen d’ agent de la propietat industrial 2011

Filed under: Activitat,AIPPI,Emprenedors — Admin @ 13:52

L’Oficina Espanyola de Patents i Marques ha posat a la disposició dels aspirants l’examen d’Agent de la Propietat Industrial realitzat l’any 2011. L’examen en aquesta convocatòria consistia als següents apartats.

oepm

Des de la nostra pàgina www.patentes-y-marcas.com agraïm el gest de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques alhora que animem a tots els aspirants a Agent de la Propietat Industrial.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

L’ invent del micròfon per Emile Berliner: el seu registre com a patente.

Filed under: Emprenedors,Patent — Admin @ 13:33

El micròfon és un dispositiu que converteix l’energia acústica en energia elèctrica. És a dir converteix les ones acústiques en uns voltatges elèctrics. Emile Berliner, si ben no va inventar el micròfon, va inventar un model de micròfon més robust que es va utilitzar massivament en els primers telèfons d’Alexander Graham Bell.

telefono bell

Emile Berliner va patentar ell mateix el seu micròfon en 1877. Aquest micròfon era més robust que el seu antecessor.. Fet que va propiciar la compra de la patent Alexander Graham Bell per un import $50,000 (uns 1,1 milions de dòlars actualment).

MICRO

Desafortunadament la patent de Berliner no va aconseguir superar a la de Thomas Edison. De fet cap dels dos inventors va poder reclamar la totalitat del seu crèdit, ja que resulta que la seva idea ja havia estat pensada anteriorment, encara que no tan perfeccionada.

MICRO EDISON

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Si ets Dj registra bloqueja el teu nombre amb el registro d’ una marca!

Filed under: Emprenedors,Infracció de marca,Marques — Admin @ 12:48

Si ets Dj i no vols que un altre s’aprofiti de la teva fama, registra el teu nom com a marca. És extremadament recomanable registrar el nom d’un artista com a marca amb la finalitat d’impedir que un tercer es lucri de la notorietat de l’artista ja sigui venent samarretes amb el seu nom o identificant-se amb el mateix creant d’aquesta manera confusió als consumidors.

A manera d’exemple, l’artista David Guetta té registrat el seu nom per identificar discos (classe 9), marxandatge (classe 25) i la seva activitat com a artista (classe 41). Creiem que que qualsevol Dj deberia tenir un registre similar.

Si desitges registrar la teva marca hauries de contractar els serveis d’un professional com Volartpons, que t’ assessoraràn sobre quina és la millor manera de protegir la teva fama no gastant més diners del compte.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Quant val una patent mundial (PCT)?

Filed under: Emprenedors,Patent,Patent PCT — Admin @ 12:31

La PCT, que de vegades es coneix com a patent mundial té un cost d’aproximadament 6000-8000€ depenent del professional amb el qual treballis. Aquest cost inclou tots els documents i tràmits necessaris per a la sol·licitud de la PCT davant l’oficina internacional que té seu en Ginebra.

La PCT, o patent internacional, és la via més eficient que existeix per obtenir 30 mesos de reserva mundial dins dels quals el titular de la patent podrà iniciar els tràmits necessaris per patentar la invenció als països que desitgi. En altres paraules, la patent PCT, és una via molt interessant per posposar el pagament de les sol·licituds de patent a diversos països que sens dubte representa una despesa important.

La PCT ofereix al sol·licitant un Informe de l’Estat de la Tècnica (IET). Aquest document és importantíssim per conèixer si la invenció que s’està protegint és patentable o, per contra, va a ser denegada als països on finalment es Patent.

La sol·licitud d’una PCT ha de tramitar-se a través d’un professional, com Volartpons, que s’encarregarà de preparar tota la documentació i farà el seguiment de la tramitació de la Patent Mundial o PCT.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com valorar econòmicament una marca?

30 maig, 2017

Filed under: Disseny Industrial,Emprenedors — Admin @ 18:52

Cada vegada és més habitual intentar posar un preu a una marca. No solament les consultores elaboren llistats amb les marques més valuoses del món sinó que la demanda de valoracions econòmiques de marques corrents és cada vegada més habitual. Però com es valora una marca? Per què pot ser interessant conèixer el valor econòmic d’una marca?

Valoració de marques i d’ intangibles.

 

como valorar economicamente una marca

Valor de marca; exemples:

Brand Value = { (V/S)b – (V/S)g } * Sales

(V/S)b = Enterprise Value / Sales ratio of the firm with the benefit of the brand name

(V/S)g = Enterprise Value / Sales ratio of the firm with the generic product

Let’s use as an example branded cereals maker like Kellogg (K) against a generic provider like Ralcorp (RAH).

Value of Kellogg brand name = (1.78 – 1.32)(13846) = 6369 Million

Thus, (6369/24200) or 26% of the value of the company is derived from brand equity.

 

Fórmula para calcular el valor d’ una marca

Existeixen diferents fòrmules per calcular el valor d’ una marca. De fet cada fòrmula respòn a un mètode de valoració d’ actius intangibles.

 

Mètodes de valoració de actius intangibles

 

Mètode basat en el mercado: és el preferit per els experts doncs es basa en determinar un valor de mercat a la llum de transaccions de mercat comparables. En realitat és un mètode molt complicat perquè és impossible trobar una transacció que resulti realment comparable.

Mètodes basats en el cost: como el “cost de crear” o el “cost de substituir” un actiu determinat, parteixen del principio de que existeix algún tipus de relació entre el cost i el valor. Aquest mètode es fa servir molt per la facilitat del càlcul però és poc real doncs el cost d’ una marca no es correspòn casi mai el valor de la mateixa.

Mètodes de valoració basats en un càlcul aproximat dels beneficis econòmics passats i futurs:. Per fer servir aquest mètode és necessari conèixer el pla de negoci aixó com les dades comptables del passat.

 

Valoració de intangibles

No solament les marques es poden valorar econòmicament sino que també es poden valorar les patents, dissenys industrials i inlcús, un secret industrial.

Existeixen experts en valoració d’ intangibles tal como marques, patents i dissenys industrials que, sense dubte, us poden ajudar.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com protegir una invenció en diversos països?

Filed under: Disseny Industrial,Emprenedors — Admin @ 18:17

Com és sabut les invencions s’han de protegir mitjançant el registre de patents. El problema està en què no existeix una patent mundial que protegeixi mitjançant un únic registre la invenció a tot el món.

És a dir, les patents són territorials i, per tant, cal sol·licitar-les a cada país on es desitgi tenir protecció.

 

patentar en todo el mundo

Com protegir una invenció en diversos països?

Per protegir una invenció en diferents països existeixen varies posibilitats. I així, posposems el pagament uns mesos:

(a) La via directa o via del Conveni de París: El titular d’una patent pot sol·licitar l’ampliació de la protecció dins d’un termini de 12 mesos a comptar des de la data de presentació de la primera sol·licitud de patent. En altres paraules, el titular d’una invenció té 12 mesos de reserva mundial de la data per decidir si amplia o no la protecció fora del territori espanyol.

(b) La vía del PCT  o El Tratado de Cooperación en materia de Patentes : El titular d’ una patent pot sol.licitar dins dels 12 mesos que comentàvem en el paràgref anterior, una PCT per ampliar la reserva a nivell mundial a 18 meses més (30 meses a contar de la data de sol.licitud original). Alternativament, l’ inventor pot decidir iniciar la protecció directament amb una PCT (sense sol.licitar abans una patent nacional en Espanya per exemple). Iniciar la protecció amb una PCT és interessant doncs s’ obtè una protecció de 30 mesos a nivell mundial però,  per contra, el cost de la PCT es molt superior al cost d’ una patent espanyola.

A continuació un breu esquema de lo comentat:

 

Como proteger una invencion en varios paises

Quin és el preu d’ una patent mundial?

Quant costa patentar una idea?

El preu d’ una patent PCT (a vegades coneguda como a patent mundial) ronda els 3500€ de taxes oficials i uns 1500€ de honorarios del professional.

Patentar una idea gratis

Desgraciadament no es pot patentar una idea gratis. Como a mínim hi ha que pagar les taxes  oficials que cobra cada gobern per tramitar una patent. A més i com és esencial per obtenir una buena protecció, al tramitar la patent a través de un professional, s’ hauràn de pagar els honoraris del professional que redacti i tramiti la patent en nom del inventor.

Buscar patents

Abans de començar a redactar una patent és molt interessant realitzar una búsqueda de patents similars. Per realitzar-ho existeixen numbroses bases de dades. A continuació us detallem les més interessants:

invenes

És el cercador de patents ofert per la OEPM (“Oficina Española de Patentes y Marcas”). Es tracta d’ un cercador senzill però intuitiu.

espacenet

És el cercador de patents ofert per la Oficina Europea de Patents. Se trata d’un cercador molt potent que inclou més de 90 països.

patentscope

És el cercador de patents ofert per la Oficina Europea de Patents. Se trata d’un cercador molt potent que inclou més de 90 països.

 

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Tot el que has de saber sobre prototips d’ invencions/ idees/ projectes

Filed under: Disseny Industrial,Emprenedors — Admin @ 13:22

Les noves idees són emocionants, sorprenents. Sovint es tradueixen, incialment, en un disseny, desprès es poleixen i, en última instància, es llança el producte final.

El procés que ha de seguir l’inventor des de que té la idea fins que llança el producte al mercat, està plagat d’obstacles ocults i voltes imprevistes. Construir un prototip ràpid del productes pot ajudar a suavitzar aquest camí, així com presentar alguns altres beneficis. Us els exposem seguidament.

porque hacer un prototipo

¿Què és un prototip?

Un prototip és una simulació del producte final. Dita simulació pot ser funcional. Fer les mateixes funcions que el producte o simplement, mostrar el disseny final però no la funcionabilitat.

¿Per què és important tenir un prototip?

El prototip mostra al fabricant les errades tècniques que té el producte en una fase inicial. Si aquestes errades es detecten en una fase inicial no és barat corregir-los. Però, si per el contrari, es detecten a la fase final, llavors pot resultar molt car.

El prototip ajuda a resoldre conflictes de disseny entre els inventors. És habitual, quan hi ha més d’ un inventor, que existeixin opinions diferents. Si es fabriquen dos prototips es pot veure fàcilment quin prototip és millor i per lo tant, resoldre el conflicte.

El prototip ajuda a obtenir inversió. El prototip permet demostrar la viabilitat de la seva idea, reduïr el risc d’ inversió i augmentar la probabilitat de que la idea sigui finançada.

El prototip ajuda a identificar problemes i, conseqüentment, solucions.

¿Com fabricar un prototip?

Existeixen nombroses formes de fabricar un prototip i no totes serveixen per tot els productes que volem prototipar. Últimament,  destaca el prototip per impressió 3D. Aquest tipus de prototip estalvia costos (no necessitem un motlle per fabricar-lo) alhora que és extramadament ràpid.

Simplement necessitem tenir un model informàtic en 3D per traslladar-lo posteriorment a la impressora 3D.

¿Quant costa un prototip?

El cost d’ un prototip depèn de molts factors; com per exemple, la tècnica de fabricar un prototip  empleat o la dificultat de la tècnica de l’ invent.

El cost d’ un prototip oscil.la, aproximadament, entre els 800 i els 500 €.

¿Existeixen eines gratuïtes de prototip?

Clar que si. Simplement hi ha que saber-les utilitzar. Qualsevol pot fer un model 3D d’ un producte i, posteriorment, llogar una impresora en 3D per fabricar-ho.

La nostra recomenació és contractar a algú que realment sàpiga como fer prototipus doncs l’ experiència és un grau i estalvia temps i diners.

¿Qui pot fabricar un prototip?

Existeixen numbroses empreses especialitzades en prototipus. Has de contactar en varies per obtindre diferents pressupostos i diferents punts de vista de com fabricar un prototip.

Us recomenem no confiar en empreses estrangeres doncs la comunicació ha de ser fluida i ha d’ haver entendiment entre fabricant i inventor. Si no és així, el vostre prototip estaría en perill de ser ben elaborat.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Les discogràficas / productores necessiten un bon col·laborador expert en Propietat intel·lectual / Patents i Marques

28 febrer, 2017

Filed under: Sense Categoria — Admin @ 16:19

En la gran majoria de casos, les discogràfiques / productores recomanen als grups musicals als quals assessoren registrar les obres musicals com a drets d’autor i registrar el nom del grup musical com a marca per així protegir-se d’eventuals pirates.

Les discogràfiques / productores, quan reben l’encàrrec de registrar una obra musical o una marca, palesa o disseny industrial, generalment prefereixen realitzar el tràmit pel seu compte abans de sol·licitar l’ajuda d’un expert en propietat intel·lectual. Aquesta pràctica pot ser perjudicial per als seus clients posat que no s’obté la protecció desitjada si el registre no es realitza amb destresa. Per aquest motiu, ens permetem recomanar a tots les discogràfiques que rebin un encàrrec sobre propietat industrial o intel·lectual que contactin amb expert, com pot ser Volartpons

Els avantatges de treballar amb un professional de la propietat intel·lectual / industrial són moltes, no obstant això destaquen 3:

 • La col·laboració amb un agent de la propietat industrial no té perquè ser visible per al client que únicament tractarà amb l’advocat.
 • L’agent treballarà sota les indicacions expresses de la discogràfica i en cas que aquest desitgi del client final.
 • El cost de registre d’una obra musical, marca, palesa o disseny industrial que ofereixen els agents als advocats és notablement inferior que el que ofereixen als clients finals, circumstància que possibilita el cobrament de la comissió per part de l’advocat sense encarir el cost per al client.

En conclusió, la discogràfica / productora ha de conèixer les seves limitacions i delegar en un professional de la propietat industrial aquells assumptes que no pugui gestionar ell directament.

 

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com protegir el disseny de calçat (sabates / sabatilles)?

23 febrer, 2017

Filed under: Sense Categoria — Admin @ 19:54

En el sector del calçat, el disseny industrial és la figura registral més utilitzada pels dissenyadors per protegir les seves creacions.

El disseny industrial en protegir l’aparença d’un producte, la sabata o sabatilla, ofereix al seu creador un dret d’exclusiva sobre la fabricació i l’ús d’aquest producte.

Tenint en compte que la legislació espanyola permet el registre de fins a 50 variants en un únic expedient, és fàcil observar un gran nombre de registres de disseny industrial que protegeixen col·leccions de calçat al complet.

A més, el disseny industrial en ser una protecció que ha de ser renovada cada 5 anys, permet al seu titular abandonar aquells dissenys industrials que han perdut interès, estalviant-se així costos de manteniment innecessaris.

Si ets dissenyador de calçat i desitges obtenir un dret d’exclusiva sobre les teves creacions no dubtis a registrar-les com a disseny industrial abans de mostrar-les al públic.

Recorda que el registre d’un disseny industrial no és senzill i per tant s’aconsella contractar els serveis d’un agent de la propietat industrial, com Volartpons, que t’ajudarà a protegir la teva creació sense incórrer a errors.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

El registre d’un domini d’internet a través d’un despatx d’advocats.

21 febrer, 2017

Filed under: Sense Categoria — Admin @ 19:15

El registre d’un domini d’internet pot semblar una tasca senzilla però en certs casos no ho és. Justament en aquests tipus de casos és necessària l’ajuda d’un professional en aquest tipus de registres com pot ser un advocat especialitzat en la protecció de signes distintius (marques, noms comercials i dominis d’internet).

registro de un dominio de internet mediante un abogado

Un advocat especialista en dominis d’internet no solament pot ajudar al moment del registre del domini sinó durant tota la vida del mateix.

Un exemple, desgraciadament habitual, és quan un tercer mitjançant el registre d’un domini d’internet s’intenta aprofitar de la reputació del propietari d’una marca registrada. En aquest tipus de situacions és de vital importància comptar amb l’assessorament d’un advocat especialista en dominis d’internet.

No tots els advocats són especialistes en aquest tipus d’assumptes. Només certs advocats, com Volartpons, tenen experiència en el registre de dominis d’internet així com en la resolució de conflictes al voltant d’un domini d’internet.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

El conflicte entre un domini d’internet registrat de mala fe i una marca registrada

Filed under: Sense Categoria — Admin @ 18:59

Molt sovint les empreses propietàries de marques registrades s’adonen que s’han registrat dominis d’Internet que intenten aprofitar-se de la notorietat de les seves marques. Com impedir aquesta aprofitament indegut? Es pot recuperar aquests dominis?

recuperacion de un dominio de internet
Els que registren dominis semblants o que inclouen marques registrades busquen, com la majoria que inverteixen, aconseguir ingressos. En el cas que ens ocupen aquesta cerca pot ser il·lícita si existeix un aprofitament indegut d’una marca registrada (mala fe). En aquests casos es pot impedir aquesta pràctica i recuperar el domini infractor.

Què s’ha d’al·legar per recuperar el domini?

 • Que existeix un aprofitament de la notorietat de la marca vulnerada pel domini.

Què poden al·legar els propietaris d’aquests dominis?

 • Què no coneixen la marca que suposadament estan infringint.
 • Què la marca que suposadament estan infringint sigui descriptiu o genèric, és el cas de les marques amb distintividad sobrevinguda o amb secondary meaning.
 • Què l’activitat desenvolupada en el lloc d’internet identificat amb el domini sigui lícit i connex amb el nom del domini que suposadament infringeix una marca.

Com es desprèn de l’exposat, la recuperació de dominis d’internet s’ha de realitzar correctament perquè tingui l’èxit esperat. És molt recomanable que el tràmit legal per recuperar un domini l’ha de portar un especialista del tema un agent de patents i marques amb experiència en aquest tipus de tràmits com pot ser Volartpons.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Els ajuntaments es protegeixen mitjançant el registre de marques

28 desembre, 2016

Filed under: Sense Categoria — Admin @ 10:00

Cada vegada més observem que els ajuntaments i altres organismes administracions públiques protegeixen els noms dels esdeveniments, monuments i altres actius intangibles mitjançant el registre de marques. El registre de marques per part de l’ajuntament li permet controlar l’ús que es dóna al nom d’aquests actius intangibles. A manera d’exemple, l’ajuntament de Barcelona té 867 marques espanyoles i 18 marques comunitàries.

registro de marcas para ayuntamientos

Els ajuntaments tenen a gestionar el registre de marques a través de la seva assessoria legal interna. Està comprovat que les assessories legals, encara que siguin les pròpies de l’ajuntament, no coneixen la legislació aplicable en el registre de marques provocant errors formals (classificació errònia, tipus de marca erroni, falta de vigilància de les marques registrades, …) amb conseqüències importants tal com la perduda o no adquisició dels drets desitjats.

Com no podia ser d’una altra manera, cada vegada més els ajuntaments de “deixen” assessorar per despatxos especialitzats no solament en la tramitació sinó en la defensa de marques enfront d’infractors. La professionalització d’aquest tipus d’actuacions incrementa els drets que l’ajuntament obté a través del registre de les seves marques.

Finalment, remarcar que els ajuntaments tenen a registrar un gran nombre de marques. Després d’un estudi professional de la cartera de marques d’un ajuntament, generalment s’arriba a la conclusió que s’han registrat més marques de les estrictament necessàries provocant un cost innecessari no solament en el registre sinó en el manteniment de les mateixes. Una vegada més l’assessorament d’un professional en el registre de marques per a ajuntaments o entitats públiques és important per no gastar més del compte.

El registre de marques per a ajuntaments generalment es realitza a través de professionals especialitzats, com Volartpons, que no solament realitzen el registre de marques si no que també assessora a l’ajuntament a la gestió de les mateixes en casos controvertits (infracció, llicències, ….).

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

5 raons per registrar la teva marca.

15 novembre, 2016

Filed under: Emprenedors,Sense Categoria — Admin @ 12:40

Perquè hauries de registrar la marca dels teus productes / negoci?

Hi ha moltes raons. En aquest article us expliquem les més importants:

 

Counting hands

1. Elimina el risc de ser demandat per infracció de marca.

Si fas servir una marca sense registrar pot ser que estiguis violant els drets d’un tercer que si que ha registrat la marca. Si aquest és el cas, i el legítim titular de la marca et demanda judicialment et podrà exigir: que canviïs immediatament de nom, que li retornis tots els beneficis obtinguts fins al moment a causa de l’ús de la marca, i pagar les despeses que generen una demanda judicial.

2. Estalvia costos d’impressió i de publicitat.

Només mitjançant el registre d’una marca, el titular de la mateixa té la seguretat de poder utilitzar aquesta marca legalment. Si no es registra, un titular podria estar infringint la marca d’un tercer titular que, sens dubte, podria obligar a canviar de nom i per tant tornar a gastar diners en temes d’impressió i publicitat.

4. És un valuós actiu.

Els consumidors coneixeràn els teus productes o el teu negoci a través de la teva marca. Així doncs, la marca, es converteix en un valuós actiu. El valor econòmic de la marca pren rellevància quan va a ser venuda o llicenciada. Les franquícies són un exemple clar on el valor de la marca és tingut en compte. Els franquiciados paguen al titular de la marca registrada una llicència per poder identificar els seus negocis amb aquesta marca i així beneficiar-se de la reputació de la mateixa.

5. Ofereixen un dret de prioritat per a registres posteriors.

En registrar les seves marques registrades a nivell nacional, el titular de la marca gaudeix d’un període de prioritat per registrar la marca en altres territoris sense perdre la data de sol·licitud inicial. Aquest aspecte és important per evitar que terceres persones registrin la teva marca al seu nom com a mínim durant un període de temps limitat.

Recorda que el registre d’una marca és recomanable fer-ho a través d’un agent de la propietat industrial, com Volartpons, que t’assessorarà amb la finalitat de protegir els teus drets sense gastar més recursos del compte.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com innovar? Consells per generar idees genials.

9 novembre, 2016

Filed under: Emprenedors,Patent — Admin @ 18:43

En ares de innovar, pots seguir els següents consells que pensem t’ aniràn bé per a tindre en compte:

imagen problema

 • El primer, és saber detectar el problema. No cal que sigui un gran problema. Qualsevol petit problema serveix com a punt de partida.

images (1)

 • El segon, hi ha que trobar solucions que ja existèixin al esmentat problema i fer-se preguntes com: Què fan els afectats per solventar el problema? Segur que fan algo per deixar de queixar-se. Un cop que sabem què fer, el següent pas és investigar, averigüar el perquè les esmentades solucions no han funcionat anteriorment. Potser sigui perque són… Massa cares? o potser és perquè …és pitjor la solució que el problema?.

creativos

 • El tercer, i punt important, cal ser imaginatiu i qüestionar-ho tot. Es podria fer d’ una altre manera?. Perquè és aquí on surgeixen les idees! No val descartar-les, cal desenvolupar la idea abans de descartar-la.

simple

 • El quart i últim punt, és simplificar el que es pugui la idea. Els invents sencills són els que s’ acaben imposant el mercat.

Un vez que tots aquests puntus estos puntos convergeixen, l’ invent el podràs protegir mitjançant una Patent i ¡abans de divulgar la teva idea!. En cas contrari, tu mateix hauràs regalat el teva genial idea a la societat i qualsevol te la podrà copiar legalment sense que puguis emprendre cap acció legal.

El registre d’ una Patent ha de fer-se a través d’un professional per a obtenir la millor protecció possible. Pensa que una pèsima redacció de la patent permet que tercers et copiïn la idea simplement modificant una coma.

 

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Les marques registrades de DONALD TRUMP.

Filed under: Sense Categoria — Admin @ 13:20

Avui hem sabut que  Donald Trump serà el nou president de Estats Units de Amèrica. Per saber una mica més d’aquesta persona exposarem, a continuació, quines marques té al seu nom.

marcas de trump1Mitjançant les bases de dades d’un reconegut cercador de marques, s’ han obtès el següent llistat de marques a nom de Donald J Trump.

marcas de trump

marcas de trump2

marcas de trump3

No deixa de ésser curiós que la majoría de marques a nom de Donald J Trump estiguin registrades en Mèxic i Brasil.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Estàs patint competència deslleial? Defensa’t!

8 novembre, 2016

Filed under: Sense Categoria — Admin @ 13:23

Els actes de competència deslleial són cada vegada més habituals. Per aquest motiu has de saber com defensar-te. En aquest artícle t’ explicarem què és la competència deslleial i què pots fer per evitar-la.

competencia desleal

Es consideren actes de competència deslleial:  els actes d’ engany, els actes de confussió, les omissions enganyoses, les pràctiques agresives, els actes de denigració, els actes de comparació, els actes d’ imitació, l’ explotació de la reputació alièna, la violació de secrets, la inducció a la infracció contractual, la violació de normes, la discriminació i dependència econòmica, la venda a pèrdua i la publicitat il.lícita.

L’ ajuda d’ un bon abvocat especialista, és la base per a una bona defensa. Les accions judicials contra actes de competència deslleial requereixen de grans coneixements en la matèria així com d’ una exquisita argumentació. Les proves són també un factor important. Per tots aquests motius és essencial la contratació d’ un advocat especialista en competència deslleial.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com protegir una obra escènica?

7 novembre, 2016

Filed under: Sense Categoria — Admin @ 10:00

¿És possible protegir una obra escènica?

Les obres dramàtiques y dramàtic-musicals, les coreografíes, les pantomimes i, en general, les obres teatrals són expresament mencionades per la legislació espanyola de propietat intelectual com objecte de protecció.

D’ igual forma, els llibrets per a un musical, òpera, o sarsuela, els guions teatrals, o qualsevol text que describeixi detalladament l’ argument i desenvolupament de l’ obra escènica podràn rebre protecció de forma individualitzada com les obres literàries.

teatro

L’ obra escènica rep protecció des del moment de la seva creació, si bé és recomendable el seu registre en el Registre de la Propietat Intel.lectual, el qual constitueix una prova qualificada de l’ existència dels drets d’ autor inscrits.

El registro de la propietat intel.lectual ha de cumplir nombrosos requisits formals per a obtenir la màxima protecció possible. Per aquest motiu és recomendable tramitar el registre d’ una obra teatral per la via de la propietat intel.lectual mitjançant el despatx de Volartpons.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com protegir la lletra i la música d’ una cançó (obra musical) mitjançant la propietat intelectual?

6 novembre, 2016

Filed under: Sense Categoria — Admin @ 10:00

Les obres musicals originals, amb o sense lletra, així com el seu títol, reben protecció per la propietat intel·lectual.

Serà possible igualment protegir qualsevol gènere i tipus d’obra musical, com serien els arranjaments, les versions, les variacions, o qualsevol altra creació musical. En tot cas, quan l’obra incorpori o transformi una obra anterior (p. ex., mitjançant “sampleado” o mostreig digital), serà necessari obtenir les oportunes autoritzacions dels seus titulars per poder explotar la nova creació.

letra canción

L’obra musical rep protecció des del moment de la seva creació, si bé és recomanable el seu registre en el Registre de la Propietat Intel·lectual, el qual constitueix una prova qualificada de l’existència dels drets d’autor inscrits.

El registre de la propietat intel·lectual ha de complir nombrosos requisits formals per obtenir la màxima protecció possible. Per aquest motiu és recomanable tramitar el registre d’una obra musical com a propietat intel·lectual mitjançant el despatx de Volartpons.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com protegir una obra literària?

4 novembre, 2016

Filed under: Sense Categoria — Admin @ 10:00

Un llibre, així com la pràctica totalitat de creacions literàries, són obres protegides per la propietat intel·lectual. Això suposa que els guions cinematogràfics, els llibrets teatrals, els articles periodístics, les tesis doctorals, o fins i tot en ocasions, els manuals d’instruccions, podran rebre protecció pel dret d’autor, sempre que siguin originals.

D’igual manera, el títol d’una obra, quan sigui original, quedarà protegit com a part d’ella.

proteger mi libro

L’obra literària rep protecció des del moment de la seva creació, si bé és recomanable el seu registre en el Registre de la Propietat Intel·lectual, el qual constitueix una prova qualificada de l’existència dels drets d’autor inscrits.

El registre de la propietat intel·lectual ha de complir nombrosos requisits formals per obtenir la màxima protecció possible. Per aquest motiu és recomanable tramitar el registre d’una obra literària com a propietat intel·lectual mitjançant el despatx de Volartpons.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

La protecció d’ una obra arquitectònica mitjançant la propietat intelectual

3 novembre, 2016

Filed under: Sense Categoria — Admin @ 12:26

Molts arquitectes es pregunten si les seves obres es poden protegir d’alguna manera. L’obra arquitectònica és protegible per la Propietat Intel·lectual. Això significa que serà protegible tant l’edifici o construcció original resultant, com els projectes, plànols, maquetes i dissenys d’obres arquitectòniques i d’enginyeria realitzats amb anterioritat per a la planificació de l’edificació.

obra arquitectónica

L’obra arquitectònica rep protecció des del moment de la seva creació, si bé és recomanable el seu registre davant del Registre de la Propietat Intel·lectual, doncs constitueix una prova qualificada de l’existència dels drets d’autor inscrits.

El registre de la propietat intel·lectual ha de complir nombrosos requisits formals per obtenir la màxima protecció possible. Per aquest motiu és recomanable tramitar el registre d’una obra arquitectònica com a propietat intel·lectual mitjançant el despatx de Volartpons.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca esta registrada a Canadà?

9 setembre, 2016

Filed under: Marques — Admin @ 14:56

Abans de sol·licitar una marca a Canadà hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Canadà. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Canadà.

Si desitgeu registrar una marca a Canadà, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca esta registrada a Xile?

Filed under: Marques — Admin @ 14:52

Abans de sol·licitar una marca a Xile hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Xile. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Xile.

 

 

Si desitgeu registrar una marca a Xile, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca esta registrada a Cambodja?

Filed under: Marques — Admin @ 14:48

Abans de sol·licitar una marca a Cambodja hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Cambodja. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Cambodja.

registro de marca en Camboya

Si desitgeu registrar una marca a Cambodja, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca esta registrada a Bulgària?

Filed under: Marques — Admin @ 14:36

Abans de sol·licitar una marca a Bulgària hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Bulgària. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Bulgària.

 

registro de marca bulgaria

Si desitgeu registrar una marca a Bulgària, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca esta registrada a Brunei?

Filed under: Marques — Admin @ 14:31

Abans de sol·licitar una marca a Brunei hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Brunei. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Brunei.

bandera brunei

Si desitgeu registrar una marca a Brunei, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca esta registrada el Brasil?

Filed under: Marques — Admin @ 13:50

Abans de sol·licitar una marca a Brasil hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Brasil. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Brasil.

bandera brasil

Si desitgeu registrar una marca a Brasil, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca esta registrada a Bòsnia Herzegovina?

Filed under: Marques — Admin @ 13:18

Abans de sol·licitar una marca a Bòsnia Herzegovina hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Bòsnia Herzegovina. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Bòsnia Herzegovina.

bandera bosnia

Si desitgeu registrar una marca a Bòsnia Herzegovina, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca esta registrada a Benelux (Bèlgica, Holanda, Luxemburg)

Filed under: Marques — Admin @ 12:22

Abans de sol·licitar una marca a Benelux hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Benelux. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Benelux.

Si desitgeu registrar una marca a Benelux, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca esta registrada a Àustria?

Filed under: Marques — Admin @ 12:15

Abans de sol·licitar una marca a Àustria hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Àustria. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Àustria.

Registro de marca en Austria

Si desitgeu registrar una marca a Àustria, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca està registrada a Austràlia?

Filed under: Marques — Admin @ 12:10

Abans de sol·licitar una marca a Austràlia hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Austràlia. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Austràlia.

Si desitgeu registrar una marca a Austràlia, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

 

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca esta registrada a Andorra?

Filed under: Sense Categoria — Admin @ 11:51

Abans de sol·licitar una marca a Andorra hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Andorra. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Andorra.

 

Si desitgeu registrar una marca a Andorra, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca està registrada a Alemanya?

Filed under: Marques — Admin @ 11:43

Abans de sol·licitar una marca a Alemanya hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Alemanya. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Alemanya.

Si desitgeu registrar una marca a Alemanya, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

 

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca està registrada a Albània?

Filed under: Marques — Admin @ 11:40

Abans de sol·licitar una marca a Albània hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Albània. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Albània.

Registro de marca en Albania

Si desitgeu registrar una marca a Albània, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca està registrada a Vietnam?

Filed under: Sense Categoria — Admin @ 10:43

Abans de sol·licitar una marca a Vietnam hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Vietnam. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Vietnam.

registro de marca en vietnam

Si desitgeu registrar una marca a Vietnam, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca està registrada a Veneçuela?

Filed under: Marques — Admin @ 10:37

Abans de sol·licitar una marca a Veneçuela hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Veneçuela. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Veneçuela.

Si desitgeu registrar una marca a Veneçuela, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca està registrada a USA (Estats Units)?

Filed under: Marques — Admin @ 10:33

Abans de sol·licitar una marca a U.S.A.  hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a U.S.A. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a U.S.A.

Si desitgeu registrar una marca a U.S.A. és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca esta registrada a Ucraïna?

Filed under: Marques — Admin @ 10:19

Abans de sol·licitar una marca a Ucraïna hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Ucraïna. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Ucraïna.

Localizador de marcas en Ucrania

Si desitgeu registrar una marca a Ucraïna, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca esta registrada a Turquia?

Filed under: Marques — Admin @ 10:00

Abans de sol·licitar una marca a Turquia hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Turquia. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Turquia.

 

Si desitgeu registrar una marca a Turquia, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca està registrada a Taiwan?

Filed under: Marques — Admin @ 9:57

Abans de sol·licitar una marca a Taiwan hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Taiwan. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Taiwan.

Si desitgeu registrar una marca a Taiwan, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca està registrada a Tailandia?

Filed under: Sense Categoria — Admin @ 9:52

Abans de sol·licitar una marca a Tailandia hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Tailandia. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més informació sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Tailandia.

registro de una marca en tailandia

 

 

 

 

Si desitgeu registrar una marca a Tailandia, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca està registrada a Suècia?

Filed under: Marques — Admin @ 9:33

Abans de sol·licitar una marca a Suècia hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Suècia. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Suècia.

 

registro de una marca en Suecia

Si desitgeu registrar una marca a Suècia, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca està registrada a Malàsia?

8 setembre, 2016

Filed under: Marques — Admin @ 13:31

Abans de sol·licitar una marca a Malàsia hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Malàsia. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Malàsia.

registro de marca en Malasia

 

Si desitgeu registrar una marca a Malàsia, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca esta registrada a Laos?

Filed under: Marques — Admin @ 10:20

Abans de sol·licitar una marca a Laos hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Laos. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Laos.

registro marca en Laos

Si desitgeu registrar una marca a Laos, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca està registrada a Guatemala?

7 setembre, 2016

Filed under: Marques — Admin @ 13:43

Abans de sol·licitar una marca a Guatemala hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Guatemala. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Guatemala.

registro marca en Guatemala

Si desitgeu registrar una marca a Guatemala, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca està registrada a Geòrgia?

Filed under: Marques — Admin @ 12:46

Abans de sol·licitar una marca a Geòrgia hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Geòrgia. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Geòrgia.

registro marca en Georgia

Si desitgeu registrar una marca a Geòrgia, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca esta registrada a França?

Filed under: Marques — Admin @ 10:51

Abans de sol·licitar una marca a França hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a França. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a França.

Si desitgeu registrar una marca a França, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca està registrada a Eslovènia?

Filed under: Marques — Admin @ 9:08

Abans de sol·licitar una marca a Eslovènia hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Eslovènia. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Eslovènia.

 

Si desitgeu registrar una marca a Eslovènia, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca està registrada a Eslovàquia?

Filed under: Marques — Admin @ 9:04

Abans de sol·licitar una marca a Eslovàquia hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Eslovàquia. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Eslovàquia.

registro de marca en eslovaquia

 

Si desitgeu registrar una marca a Eslovàquia, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca esta registrada a El Salvador?

Filed under: Marques — Admin @ 8:53

Abans de sol·licitar una marca a El Salvador hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a El Salvador. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a El Salvador.

 

 

Si desitgeu registrar una marca a El Salvador, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca està registrada a Croàcia?

6 setembre, 2016

Filed under: Marques — Admin @ 18:53

Abans de sol·licitar una marca a Suïssa hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Croàcia. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Croàcia.

 

 

Si desitgeu registrar una marca a Croàcia, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca està registrada a Corea del Sud?

Filed under: Sense Categoria — Admin @ 18:51

Abans de sol·licitar una marca a Corea del Sud hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Corea del Sud. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Corea del Sud.

Si desitgeu registrar una marca a Corea del Sud, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca esta registrada a Colòmbia?

Filed under: Marques — Admin @ 18:46

Abans de sol·licitar una marca a Colòmbia hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Colòmbia. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Colòmbia.

Si desitgeu registrar una marca a Colòmbia, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca està registrada a Xipre?

Filed under: Marques — Admin @ 18:14

Abans de sol·licitar una marca a Xipre hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Xipre. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Xipre.

chipre

Si desitgeu registrar una marca a Xipre, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca està registrada a la Índia?

31 agost, 2016

Filed under: Sense Categoria — Admin @ 16:52

Abans de sol·licitar una marca a la hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a la Índia. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a la Índia.

 

Si desitgeu registrar una marca a Índia, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

 

 

 

 

 

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca està registrada a Hongria?

Filed under: Marques — Admin @ 13:50

Abans de sol·licitar una marca a Hongria hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Hongria. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Hongria.

Si desitgeu registrar una marca a Hongria, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

 

 

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca està registrada a Japó?

Filed under: Sense Categoria — Admin @ 13:40

Abans de sol·licitar una marca a Japó hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Japó. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Japó.

bandera japón

Si desitgeu registrar una marca a Japó és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca està registrada a Finlàndia?

Filed under: Sense Categoria — Admin @ 13:35

Abans de sol·licitar una marca a Finlàndia hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Finlàndia. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Finlàndia.

 

Si desitgeu registrar una marca a Finlàndia, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

 

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca està registrada a Uruguai?

Filed under: Marques — Admin @ 13:27

Abans de sol·licitar una marca a Uruguai hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Uruguai. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Uruguai.

 

Si desitgeu registrar una marca a Uruguai, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca està registrada a Filipines?

Filed under: Marques — Admin @ 13:11

Abans de sol·licitar una marca a Filipines hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Filipines. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Filipines.

 

bandera filipinas

 

Si desitgeu registrar una marca a Filipines, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca està registrada a Irlanda?

Filed under: Marques — Admin @ 13:07

Abans de sol·licitar una marca a Irlanda hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Irlanda. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Irlanda.

registro marca en Irlanda

Si desitgeu registrar una marca a Irlanda, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca està registrada a Suïssa?

Filed under: Marques — Admin @ 13:02

Abans de sol·licitar una marca a Suïssa hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Suïssa. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Suïssa.

Si desitgeu registrar una marca a Suïssa, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca està registrada a Israel?

Filed under: Sense Categoria — Admin @ 12:59

Abans de sol·licitar una marca a Israel hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Israel. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Israel.

Si desitgeu registrar una marca a Israel, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca està registrada a Tunissia?

30 agost, 2016

Filed under: Marques — Admin @ 17:17

Abans de sol·licitar una marca a Tunissia hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Tunissia. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Tunissia.

registro de marca en tunez

Si desitgeu registrar una marca a Tunissia, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca està registrada a Itàlia?

Filed under: Sense Categoria — Admin @ 11:44

Abans de sol·licitar una marca a Itàlia hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Itàlia. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Itàlia.

registro de marca en Italia

Si desitgeu registrar una marca a Itàlia és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Com saber si una marca està registrada a Letònia?

Filed under: Marques — Admin @ 11:19

Abans de sol·licitar una marca a Letònia hauries de comprovar si aquesta marca ja es troba registrada i conseqüentment pot oposar-se a la concessió de la teva marca. A www.patentes-y-marcas.com oferim un link directe al cercador de marques a Letònia. L’ús és totalment gratuït. No obstant, hem de recordar que els resultats oferts per aquest cercador només inclouen marques idèntiques. Això vol dir que poden existir marques anteriors semblants a la qual es desitji registrar que no apareguin en els resultats. Aquestes marques semblants són un impediment per al registre d’una marca pel que recomanem contractar un informe previ complet a un profesional. Aquí podreu trovar més información sobre l’informe previ pel registre d’una marca a Letònia.

registro marca en Letonia

 

Si desitgeu registrar una marca a Letònia, és igualment recomanable contractar els serveis d’un professional que no solament registrarà la marca de manera correcte sinó que us oferirà un servei integral en el qual s’inclou la tant important vigilància de la marca per detectar possibles infraccions.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari