Les indústries / empreses espanyoles protegeixen les seves innovacions per ser competitives en un entorn global.

28 juny, 2017

Filed under: Disseny Industrial,Emprenedors,Invencions,Patent — Admin @ 17:47

Les indústries i les empreses espanyoles protegeixen les seves innovacions per poder bloquejar als seus competidors en un mercat cada vegada més global. Ja no és possible ser competitiu sense protegir les innovacions perquè en el cas de no protegir-les la competència les pot copiar lliurement i oferir preus més competitius al no haver de suportar l’esforç econòmic de la innovació.

laindustria

Com protegir la innovació?

La Protecció de la Innovació té l’objectiu d’assegurar els beneficis de l’explotació de la innovació en exclusiva duranter un temps determinat (20 anys) amb la finalitat de recuperar les inversions realitzades i retribuir el risc assumit amb aquest projecte.

La protecció de la innovació ha de realitzar-se de diferents formes en funció de les característiques de la innovació a protegir.

Es distingeix:

  • Propietat Industrial: protecció legal de la qual poden ser objecte les invencions, dissenys industrials, marques i/o signes distintius de productes o serveis que poden incloure’s en algun dels camps de la indústria. Per obtenir aquesta protecció és necessari efectuar un registre i esperar a la concessió de l’expedient administratiu.

  • Propietat Intel·lectual: protecció que s’adquireix per el simple fet de la creació de l’obra i que comprèn totes aquells drets concedits a l’autor d’una obra literària, musical, artística, fotogràfica, cinematogràfica o d’un programa d’ordinador. No obstant això és molt recomanable registrar aquesta obra davant el registre de propietat intel·lectual per generar una prova fefaent de la propietat. Al món industrial no s’utilitza massa aquesta protecció.

Les innovacions de la indústria, generalment, han de protegir-se mitjançant patents / models d’utilitat o bé mitjançant el disseny industrial. A continuació explicarem què és una patent i que és un disseny industrial.

Què és una patent?

Una patent és un dret d’exclusiva sobre una invenció que atorga el govern a l’inventor o al seu drethavent. Les patents només protegeixen solucions tècniques a problemes tècnics, pel que no és possible protegir mitjançant una patent alguna innovació no tècnica.

El dret d’exclusiva sobre el disseny, és de caràcter temporal, territorial.

El dret d’exclusiva que ofereix el disseny industrial permet al seu titular impedir a uns altres la fabricació, venda o utilització comercial del disseny registrat.

Pot ser objecte d’un disseny industrial la forma d’un producte o l’ornamentació d’un producte.

Què és un disseny industrial?

Un disseny industrial és un dret d’exclusiva sobre un disseny que atorga el govern a l’autor o al seu drethavent. Els dissenys industrials protegeixen l’aparença externa d’un producte i per tant no és possible protegir mitjançant aquest registre una funcionalitat tècnica.

El dret d’exclusiva sobre la invenció, és de caràcter temporal, territorial.

El dret d’exclusiva que ofereix la patent permet al seu titular impedir a uns altres la fabricació, venda o utilització comercial de la invenció.

En qualsevol cas la protecció de la innovació de la indústria ha de realitzar-se a través d’un professional que conegui ben la llei aplicable i sobretot tingui experiència a redactar patents posat que la redacció de les patents / models d’utilitat és la clau per tenir una bona protecció.

Esta entrada también está disponible en: Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Faq

Contactanos

FAQ - BLOG DE PATENTES Y MARCAS

FAQ - BLOG DE PATENTES Y MARCAS

¿Qué es el blog de patentes y marcas?

El blog de patentes y marcas es un blog dedicado exclusivamente a la propiedad industrial e intelectual comprendiendo el registro de marcas, el registro de patentes, el registro de modelos de utilidad, el registro de diseños industriales, el registro de dominios de internet, el registro de propiedad intelectual.

¿Qué se escribe en el blog de patentes y marcas?

En el blog de patentes y marcas se escribe sobre casos curiosos, noticias de actualidad, registros controvertidos, sentencias singulares, novedades legales y siempre en el lenguaje más claro y entendedor.

¿Quién escribe el blog de patentes y marcas?

El redactor del blog de patentes y marcas es un ingeniero industrial especializado desde muy temprano en el mundo de las patentes y marcas. Actualmente está cursando los estudios de derechos dirigidos a complementar su formación. El redactor del blog de patentes y marcas trabaja desde hace 8 años en una agencia de propiedad industrial, y está especializado en el registro y control de patentes y modelos de utilidad tanto a nivel español como internacional. Conoce bien la legislación de patentes y marcas y está preparado para contestar y comentar cualquier consulta.

¿Se pueden realizar comentarios en el blog de patentes y marcas?

Justamente el objetivo del blog de patentes y marcas es crear debate y comentarios sobre los artículos (posts) publicados. En este sentido, los comentarios serán bienvenidos.

¿Cómo está organizado el blog de patentes y marcas?

El blog de patentes y marcas, está organizado según la materia tratada en el post. De este modo se pueden filtrar los artículos según si estos son relativos a patentes, a marcas, a diseños industriales, …

¿Cómo puedo encontrar la información que busco en el blog de patentes y marcas?

El blog de patentes y marcas dispone de un filtro según las materias tratadas en los artículos según si estos son relativos a patentes, a marcas, a diseños industriales, … El blog de patentes y  marcas también dispone de un buscador de palabras.