Com assegurar l’èxit del registre d’una marca: Informe previ

8 maig, 2013

Filed under: Marca Espanyola,Marques — Admin @ 18:19

El registre d’una marca avui dia sembla una tasca senzilla. Els governs faciliten el registre massiu de marques però en cap moment asseguren l’èxit del registre. Una manera d’assegurar l’èxit del registre d’una marca és sol·licitar un INFORME PREVI.

M’agradaria recordar que perquè una marca sigui concedida, en primer lloc s’ha de presentar correctament els documents (és relativament fàcil però una vegada presentada perquè la marca sigui concedida ningú ha de presentar oposició contra la mateixa durant el període d’exposició pública a aquest efecte.

L’oposició és un escrit que realitza el titular d’una marca anterior a la qual se sol·licita on s’expressa el desig d’impedir que la marca sol·licitada es concedeixi. Els arguments citats en aquesta oposició poden ser varis; d’una banda les prohibicions absolutes i per l’altre les prohibicions relatives. Les prohibicions relatives són les que generalment impedeixen el registre d’una marca.

Com a prohibicions relatives s’entén que la marca sol·licitada no pot ser concedida per ser igual o similar a una marca anterior sempre que les marques designin productes o serveis idèntics o similars.

La solució a aquest eventual problema és complexa i molt costosa (si ho comparem amb el cost de registre d’una marca) i per tant des d’aquí recomanem un ESTUDI PREVI al registre d’una marca.

L’estudi previ informarà al sol·licitant del mateix les possibilitats d’èxit del registre estalviant així a l’interessat els costos de la sol·licitud d’una marca que difícilment anava a ser concedida. La sol·licitud d’aquest tipus d’estudis previs és altament utilitzada per grans empreses però també per particulars que miren molt bé en quines despeses van a incórrer.

És important saber que l’informe previ NO és gratuït. Desconfiar d’aquelles agències que us ho ofereixin gratuïtament posat que segurament només realitzaran una cerca d’identitats que si que és gratuïta.

L’informe previ és un servei que ofereixen les agències de propietat industrial, com Volartpons.

Esta entrada también está disponible en: English, Spanish


No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.

Canal RSS pels comentaris a aquesta entrada. TrackBack URL

Deixa un comentari

*

Faq

Contactanos

FAQ - BLOG DE PATENTES Y MARCAS

FAQ - BLOG DE PATENTES Y MARCAS

¿Qué es el blog de patentes y marcas?

El blog de patentes y marcas es un blog dedicado exclusivamente a la propiedad industrial e intelectual comprendiendo el registro de marcas, el registro de patentes, el registro de modelos de utilidad, el registro de diseños industriales, el registro de dominios de internet, el registro de propiedad intelectual.

¿Qué se escribe en el blog de patentes y marcas?

En el blog de patentes y marcas se escribe sobre casos curiosos, noticias de actualidad, registros controvertidos, sentencias singulares, novedades legales y siempre en el lenguaje más claro y entendedor.

¿Quién escribe el blog de patentes y marcas?

El redactor del blog de patentes y marcas es un ingeniero industrial especializado desde muy temprano en el mundo de las patentes y marcas. Actualmente está cursando los estudios de derechos dirigidos a complementar su formación. El redactor del blog de patentes y marcas trabaja desde hace 8 años en una agencia de propiedad industrial, y está especializado en el registro y control de patentes y modelos de utilidad tanto a nivel español como internacional. Conoce bien la legislación de patentes y marcas y está preparado para contestar y comentar cualquier consulta.

¿Se pueden realizar comentarios en el blog de patentes y marcas?

Justamente el objetivo del blog de patentes y marcas es crear debate y comentarios sobre los artículos (posts) publicados. En este sentido, los comentarios serán bienvenidos.

¿Cómo está organizado el blog de patentes y marcas?

El blog de patentes y marcas, está organizado según la materia tratada en el post. De este modo se pueden filtrar los artículos según si estos son relativos a patentes, a marcas, a diseños industriales, …

¿Cómo puedo encontrar la información que busco en el blog de patentes y marcas?

El blog de patentes y marcas dispone de un filtro según las materias tratadas en los artículos según si estos son relativos a patentes, a marcas, a diseños industriales, … El blog de patentes y  marcas también dispone de un buscador de palabras.