Subvencions per la investigació acadèmica ofertes per la Oficina Europea de Patents

12 juliol, 2017

Filed under: Emprenedors,Patent,Patent Europea — Admin @ 17:44

La EPO (Oficina Europea de Patents) ha convocat un programa de subvencions per a la recerca acadèmica amb l’objectiu de fomentar la recerca i la innovació a través de la protecció de la mateixa mitjançant el registre de patents.

EPO subvencionsL’import de les subvencions és fins a 100000€.

La data límit per sol·licitar les subvencions és el 15/06/17

Les subvencions s’atorgaran a un nombre limitat de projectes ben definits que abordin una qüestió específica dins de les sis àrees temàtiques enumerades a continuació:

 1. L’impacte del sistema de patents europees en el comerç i la inversió a Europa

 2. Serveis de patents i intermediaris a Europa

 3. Models comercials IP i mètodes de valoració de patents

 4. Paleses per a Pimes i universitats a Europa

 5. Paleses i tecnologies de mitigació del canvi climàtic

 6. Ús avançat de PATSTAT i anàlisi de patents.

 7. Les propostes de projectes han de presentar-se en anglès.

Els projectes s’han de presentar en anglès.

Es pot obtenir més informació sobre les subvencions aquí.


Quins països d’Europa no poden ser designats individualment en la fase nacional d’una PCT?

28 juny, 2017

Filed under: Emprenedors,Patent,Patent PCT,PCT — Admin @ 18:21

La patent PCT (de vegades coneguda com a Patent Internacional) és un registre molt utilitzat quan no es té clar en quins països es desitja tenir protecció.

La PCT ,en concret, ofereix una reserva de temps (període de prioritat) durant 30 mesos en la gran majoria de països del món a comptar des de la data de prioritat.perquè el seu titular decideixi en quins països desitja tenir protecció per a la seva patent.

patente internacional

Generalment, els països on s’inicia la fase nacional/regional són els següents:

Lògicament per a cada sector hi ha països que també són molt interessants com pot ser Canadà, Brasil, Índia.

Per a aquells que decideixin tenir protecció en alguns països d’Europa (i no sol·licitar la patent europea) és important saber que certs països signataris de la patent europea han tancat la via nacional. És a dir si es desitja obtenir protecció en aquests països s’haurà de sol·licitar necessàriament una patent europea.

Els països que han tancat la via nacional són: Belgium (BE), Cyprus (CY), France (FR), Greece (GR), Ireland (IE), Italy (IT), Latvia (LV), Lithuania (LT), Monaco (MC), Malta (MT), Netherlands (NL) and Slovenia (SI).


Les indústries / empreses espanyoles protegeixen les seves innovacions per ser competitives en un entorn global.

Filed under: Disseny Industrial,Emprenedors,Invencions,Patent — Admin @ 17:47

Les indústries i les empreses espanyoles protegeixen les seves innovacions per poder bloquejar als seus competidors en un mercat cada vegada més global. Ja no és possible ser competitiu sense protegir les innovacions perquè en el cas de no protegir-les la competència les pot copiar lliurement i oferir preus més competitius al no haver de suportar l’esforç econòmic de la innovació.

laindustria

Com protegir la innovació?

La Protecció de la Innovació té l’objectiu d’assegurar els beneficis de l’explotació de la innovació en exclusiva duranter un temps determinat (20 anys) amb la finalitat de recuperar les inversions realitzades i retribuir el risc assumit amb aquest projecte.

La protecció de la innovació ha de realitzar-se de diferents formes en funció de les característiques de la innovació a protegir.

Es distingeix:

 • Propietat Industrial: protecció legal de la qual poden ser objecte les invencions, dissenys industrials, marques i/o signes distintius de productes o serveis que poden incloure’s en algun dels camps de la indústria. Per obtenir aquesta protecció és necessari efectuar un registre i esperar a la concessió de l’expedient administratiu.

 • Propietat Intel·lectual: protecció que s’adquireix per el simple fet de la creació de l’obra i que comprèn totes aquells drets concedits a l’autor d’una obra literària, musical, artística, fotogràfica, cinematogràfica o d’un programa d’ordinador. No obstant això és molt recomanable registrar aquesta obra davant el registre de propietat intel·lectual per generar una prova fefaent de la propietat. Al món industrial no s’utilitza massa aquesta protecció.

Les innovacions de la indústria, generalment, han de protegir-se mitjançant patents / models d’utilitat o bé mitjançant el disseny industrial. A continuació explicarem què és una patent i que és un disseny industrial.

Què és una patent?

Una patent és un dret d’exclusiva sobre una invenció que atorga el govern a l’inventor o al seu drethavent. Les patents només protegeixen solucions tècniques a problemes tècnics, pel que no és possible protegir mitjançant una patent alguna innovació no tècnica.

El dret d’exclusiva sobre el disseny, és de caràcter temporal, territorial.

El dret d’exclusiva que ofereix el disseny industrial permet al seu titular impedir a uns altres la fabricació, venda o utilització comercial del disseny registrat.

Pot ser objecte d’un disseny industrial la forma d’un producte o l’ornamentació d’un producte.

Què és un disseny industrial?

Un disseny industrial és un dret d’exclusiva sobre un disseny que atorga el govern a l’autor o al seu drethavent. Els dissenys industrials protegeixen l’aparença externa d’un producte i per tant no és possible protegir mitjançant aquest registre una funcionalitat tècnica.

El dret d’exclusiva sobre la invenció, és de caràcter temporal, territorial.

El dret d’exclusiva que ofereix la patent permet al seu titular impedir a uns altres la fabricació, venda o utilització comercial de la invenció.

En qualsevol cas la protecció de la innovació de la indústria ha de realitzar-se a través d’un professional que conegui ben la llei aplicable i sobretot tingui experiència a redactar patents posat que la redacció de les patents / models d’utilitat és la clau per tenir una bona protecció.


69 Butlletí de Vigilància Tecnològica: “Sector Agro-Alimentari”

Filed under: Marques,Patent — Admin @ 11:44

La Fundació OPTI, l’Oficina de Patents i Marques Espanyola i el Centre tecnològic ASCAMM acaben de publicar el 69º Butlletí de vigilància tecnològic sobre el SECTOR AGRO-ALIMENTARI. Es pot obtenir el document complet clicant aquí “optiagro_2017_01″.

sector agro

Els butlletins de vigilància tecnològica ofereixen una selecció de les sol·licituds de patents publicades per primera vegada durant el trimestre analitzat relacionades amb el Sector Agro-Alimentari. Aquesta informació és de gran interès per a tots els actors d’aquest sector, no només pel fet de poder conèixer què aquesta desenvolupant la competència sinó pel fet de conèixer què tecnologia poden adquirir mitjançant una llicència o cessió.

Si algun dels nostres lectors desitja rebre còpia gratuïta d’alguna de les patents esmentades en el butlletí de vigilància tecnològica simplement ha de sol·licitar-ho a Volartpons, agència de propietat industrial amb la qual hem arribat a un acord perquè ofereixi aquest servei de manera gratuïta.

Si desitges accedir a altres butlletins de vigilància tecnològica clica aquí.


Has inventat alguna cosa? Patenta-ho per treure profit.

27 juny, 2017

Filed under: Emprenedors,Invencions,Model d'utilitat,Patent — Admin @ 18:38

Si has inventat alguna cosa hauries de saber que en cas de no patentar-ho l’ estàs regalant a la societat. La llei de patents és clara en aquest punt. Si un invent es divulga sense abans haver presentat una patent que ho protegeixi, aquest invent passa a ser de domini públic i conseqüentment tothom ho pot copiar legalment.

Si tens dubtes sobre si una divulgació que has fet impedeix la palesa pregunta a un expert perquè potser no és tan dramàtica la situació.

invento-patente

Quant costa patentar un producte?

El registre d’ una patent o modelo de utilitat no és barat! Per tindre una idea, un Model d’ Utilitat en Espanya costa al voltant de 1500€ i una Patent al voltat d’ uns 3000€.

Es pot patentar una idea gratis?

La resposta és no. Com a mímin s’hauran de pagar les taxes oficials que no són barates. Però abans de patentar el teu invent hauries de saber que, la mayoria de patents tramitades per un mateix, no acaben oferint una protecció correcta al seu inventor. Així doncs,  si desitges obtenir una bona protecció hauràs de contractar a algú professional que t’ajudi.

Para què serveix patentar una idea?

De vegades se sent que registrar una patent no serveix de res. Nosaltres com a experts en patents diem que una mala patent (mal redactada) no serveix de res. La redacció d’una patent és un punt clau per obtenir una bona protecció. Si es detalla massa la invenció una la protecció és tan concreta que una lleu variació queda fora de la protecció. Per contra una protecció massa àmplia difícilment compleixi amb el requisit de novetat. Us recomanem que contracteu els serveis d’un professional que us ajudi en la redacció d’una patent.

Haig de patentar la meva idea a nivell mundial?

Finalment informar-vos que amb la sol·licitud d’una patent o model d’utilitat a Espanya ofereix una reserva a nivell mundial per poder-ho ampliar una vegada s’aconsegueixi un inversor, client, etc.

Com patentar una idea/ invent a Espanya?

En primer lloc hauràs de preparar tota la documentació necessària per a la sol·licitud. És a dir una memòria descriptiva, uns dibuixos i sobretot unes molt bé redactades reivindicacions. Quan tinguis tota la documentació preparada l’hauràs de dipositar en l’Oficina Espanyola de patents i marques amb seu a Madrid. Aquesta oficina revisarà si la documentació té els mínims formalismes exigits i et donarà una data de sol·licitud. A partir d’aquest moment la tramitació de la patent dependrà de l’Oficina que realitzarà un examen de fons sobre la invenció per determinar si és patentable o no (compleix amb els requisits de patentabilidad que són la novetat, l’activitat inventiva i l’aplicació industrial).


Valoració econòmica de marques. Les marques tenen molt valor.

Filed under: Sense Categoria — Admin @ 18:26

Una marca atresora la identitat del producte o els serveis d’una empresa. Es compon d’elements tangibles i intangibles relatius a de l’empresa com l’estil, la cultura, el posicionament, missatges, promeses i proposta de valor. Un component important d’una marca és la seva marca registrada (o combinació de marques), que, a través de la promoció i l’ús, han adquirit importància en la distinció de l’origen dels productes o serveis oferts sota la marca respecte dels oferts per altres competidors al mercat. Les marques poden expressar-se en diverses formes. Mentre que una marca sovint es considera com una paraula, frase o logo, les marques registrades també poden consistir en nombres, dissenys, lletres estilitzades, colors, sons, olors o qualsevol combinació d’aquests, així com, entre altres coses, l’aspecte o la forma dels productes o els seus envasos. Les marques són propietat intel·lectual i com a tal, són part dels actius o fons de comerç d’una empresa. En conseqüència, una marca pot ser comprada o venuda igual que altres actius o propietats. Així doncs, a les marques se’ls pot atribuir valor.

valoracion de marcas

Valoració de marques i d’ intagibles

Les empreses solen valorar les seves marques amb moltes finalitats diferents. En els casos més habituals les raons per determinar el valor d’una marca solen ser:

 1. Trobar un comprador per a la marca;
 2. Valorar-la com a actiu en el balanç;
 3. Proporcionar informació als inversors;
 4. Per utilitzar la marca com a garantia d’un préstec;
 5. Per raons fiscals;
 6. Per determinar els royalties a cobrar a tercers;

Els compradors potencials també solen valorar les marques d’altres companyies abans d’efectuar una oferta per comprar l’empresa o els seus actius. La valoració de la marca és una eina que s’utilitza en fusions i adquisicions, planificació, negociacions de joint-ventures, préstecs garantits, administració concursal, pressupostos, nous productes i desenvolupament d’anàlisi de mercats, avaluació d’agències de publicitat, relacions amb els inversors externs i comunicacions internes de màrqueting.…

El valor d’una marca sovint es defineix com la suma de capital que algú està disposat a pagar per ella. Això resulta fàcil d’observar quan una empresa adquireix una marca sense adquirir altres actius; en la majoria de situacions, no obstant això, la determinació del valor d’una marca és considerablement més complicat, doncs existeixen diverses teories i mètodes aplicables al seu càlcul.

En moltes ocasions el valor d’una marca, o cartera de marques, es considera equivalent a la diferència entre l’import pagat en comprar una empresa i el valor dels actius fixos de la mateixa. Aquesta diferència representa el fons de comerç, i en aquest es reflecteix el valor de les marques, les patents i uns altres intangibles de l’empresa.

Mètodes de valoració d’actius intangibles

És difícil avaluar amb precisió el veritable valor de qualsevol marca. No obstant això, hi ha alguns mètodes econòmics i matemàtics que es fan servir comunament per a aquest propòsit. Alguns models de valoració examinen els preus de venda de marques similars al mercat. Altres models estimen els probables beneficis durant un període de temps (ja sigui per venda directa, costos de llicència o altres ingressos generats per la marca),… una vegada periodificados les dades s’utilitza una taxa de descompte aplicable segons el cas per calcular el valor actual net del corrent de beneficis atribuïbles a la marca.
Article escrit per Julià Manzanas Mondéjar.

Qué té patentat la meva competència? Descobreix-lo!

Filed under: Emprenedors,Invencions,Patent — Admin @ 18:14

Conèixer bé a la competència és important perquè un negoci funcioni. Conèixer les innovacions que està desenvolupant la competència i que en breu llançarà al mercat és possible mitjançant l’estudi de les patents que la competència està sol·licitant.

que tiene patentado la competencia

Publicacions de patents

Les sol·licituds de patents són públiques a partir d’un cert moment i es poden trobar si un sap com. La localització d’aquestes patents no ho és tot doncs és de vital importància conèixer si aquestes patents es van a concedir o no. L’estat legal d’una patent ofereix informació sobre si una patent està viva (s’ha concedit i s’està mantenint), està morta (va estar viva però no s’ha pagat el manteniment) o si mai es va concedir.

Infracció de patent

Un altre objectiu de conèixer el que té patentat la competència és saber si els productes que un fabrica o ven infringeixen els drets de la competència. De vegades es reben cartes requeriment / burofax informant que s’està infringint una patent quan en realitat no és del tot cert. Per contestar a aquest tipus de requeriments / burofax és necessari saber molt de patents per avaluar des d’un punt de vista tècnic si existeix o no infracció de patent.

Es requereix de molta habilitat per detectar totes les patents i i drets de la propietat industrial per el que, tan sols unes quantes agències, poden oferir el servei d’ investigació de patents a nom d’ un empresa.


Què es pot registrar com a Model d’ Utilitat?

Filed under: Disseny Industrial,Emprenedors,Invencions — Admin @ 17:55

Amb la nova llei de patents, els Models d’Utilitat poden ser útils per protegir invencions que fins ara no eren possibles. La nova llei de patents estableix que es pot protegir com a model d’utilitat les invencions industrialment aplicables que, sent noves i implicant activitat inventiva, consisteixen a donar a un objecte o producte una configuració, estructura o composició de la qual resulti algun avantatge pràcticament apreciable per al seu ús o fabricació.

que se puede registrar como modelo de utilidad

Per contra no podran ser protegides com a models d’utilitat les invencions de procediment, les que recaiguin sobre matèria biològica i les substàncies i composicions farmacèutiques.
cal destacar que amb aquesta nova llei és possible protegir composicions químiques que no siguin farmacèutiques.

S’ha ampliat per tant el ventall d’invencions protegibles mitjançant la figura d’un model d’utilitat que sens dubte presenta avantatges sobre la figura de la patent.

En qualsevol cas la tramitació d’un model d’utilitat requereix de coneixements profunds sobre la redacció de patents per no cometre errors que limitin o anul·lin la protecció que l’inventor busca quan protegeix el seu invent mitjançant aquesta via.

Per aquest motiu és recomanable contractar els serveis d’un agent de la propietat industrial que aquest especialitzat en la tramitació de models d’utilitat com Volartpons.


Registrar els dissenys de la maquinària o de les peces

Filed under: Disseny Industrial,Emprenedors,Invencions — Admin @ 17:49

Molts fabricants de maquinària protegeixen les seves màquines o les peces de les seves màquines mitjançant el registre de dissenys. D’aquesta manera obtenen un dret exclusiu sobre els dissenys i conseqüentment poden impedir que els seus competidors els copiïn les seves creacions.

El disseny industrial és una figura cada vegada més utilitzada. En part pel seu cost econòmic. A Espanya, concretament, és possible registrar fins a 50 màquines o parts de màquines mitjançant un únic expedient, circumstància que permet que el cost sigui molt assequible.

El registre d’un disseny industrial requereix de coneixement de la llei de dissenys industrials pel que és recomanable contactar amb un professional, com Volartpons, perquè t’assessori sobre quin és la millor manera de protegir els dissenys concrets que has creat.


Com patentar una bicicleta o una part / una peça / mecanisme d’ una bicicleta?

Filed under: Emprenedors,Invencions,Patent — Admin @ 10:34

Es generen un gran nombre d’invencions entorn del món de la bicicleta que per descomptat han de ser protegides mitjançant el registre de patents o el registre de models d’utilitat. En aquest article explicarem com es pot obtenir una protecció optima per a la invenció que s’ha desenvolupat.

patente bicicleta

Perquè és important patentar?

Només mitjançant el registre d’una patent l’inventor rep un dret d’exclusiva sobre la invenció. En cas que l’inventor decideixi divulgar la seva invenció sense patentar-la prèviament, l’està regalant a la societat ja que qualsevol la podrà fabricar i vendre lliurement. No és possible legalment temptejar el mercat venent la invenció i posteriorment patentar-la, doncs en el moment que es vagi a patentar, les vendes / divulgacions realitzades anteriorment, trenquen el requisit de la novetat que és imprescindible perquè la patent sigui vàlida.

El registre d’una patent també és important per donar valor a una empresa.

El registre d’una patent és important per captar inversió / socis posat que sense ella no tenen seguretat en la inversió.

Què es pot patentar?

Perquè una part de una bicicleta / peça / mecanisme de la mateixa sigui patentable ha de complir tres requisits.

- Que sigui nova a nivell mundial. És a dir que no existeixi ni s’hagi divulgat gens exactament igual en cap país del món abans de la data de sol·licitud de la patent.

- Que sigui inventiva a nivell mundial. És a dir que respecte el més semblat que existeixi o s’hagi divulgat a nivell mundial, la bicicleta, peça, part o mecanisme no sigui obvi per a un expert en bicicletes. Aquí per descomptat hi ha marge per a l’argumentació.

- Que tingui aplicació industrial. És a dir que es pugui fabricar. No fa falta que existeixi un prototip funcional ni un projecte tècnic de fabricació. La majoria d’invencions, especialment del sector de la bicicleta, compleixen amb aquest requisit.

És important saber que no existeix la certesa absoluta sobre el requisit de la novetat i l’activitat inventiva. És impossible conèixer per endavant què existeix o què s’ha divulgat a nivell mundial. Per descomptat s’ha de fer cerques en internet (la millor base de dades) per descartar la patent si es troba alguna cosa igual.

Quant costa / val patentar?

El registri d’una bicicleta, parteix / peça o mecanisme d’una bicicleta és pot protegir mitjançant el registri d’un model d’utilitat que te un cost entre 1000-2000€ o mitjançant el registri d’una patent que te un cost de 3000-5000€.

Per donar una idea de les patents que se sol·licitin relacionades amb els bicicletes, informar que la marca SPECIALIZED ha sol·licitat més de 500 famílies de patents segons és pot comprovar en la següent imatge.

patentes de specialized

 


Older Posts »

Faq

Contactanos

FAQ - BLOG DE PATENTES Y MARCAS

FAQ - BLOG DE PATENTES Y MARCAS

¿Qué es el blog de patentes y marcas?

El blog de patentes y marcas es un blog dedicado exclusivamente a la propiedad industrial e intelectual comprendiendo el registro de marcas, el registro de patentes, el registro de modelos de utilidad, el registro de diseños industriales, el registro de dominios de internet, el registro de propiedad intelectual.

¿Qué se escribe en el blog de patentes y marcas?

En el blog de patentes y marcas se escribe sobre casos curiosos, noticias de actualidad, registros controvertidos, sentencias singulares, novedades legales y siempre en el lenguaje más claro y entendedor.

¿Quién escribe el blog de patentes y marcas?

El redactor del blog de patentes y marcas es un ingeniero industrial especializado desde muy temprano en el mundo de las patentes y marcas. Actualmente está cursando los estudios de derechos dirigidos a complementar su formación. El redactor del blog de patentes y marcas trabaja desde hace 8 años en una agencia de propiedad industrial, y está especializado en el registro y control de patentes y modelos de utilidad tanto a nivel español como internacional. Conoce bien la legislación de patentes y marcas y está preparado para contestar y comentar cualquier consulta.

¿Se pueden realizar comentarios en el blog de patentes y marcas?

Justamente el objetivo del blog de patentes y marcas es crear debate y comentarios sobre los artículos (posts) publicados. En este sentido, los comentarios serán bienvenidos.

¿Cómo está organizado el blog de patentes y marcas?

El blog de patentes y marcas, está organizado según la materia tratada en el post. De este modo se pueden filtrar los artículos según si estos son relativos a patentes, a marcas, a diseños industriales, …

¿Cómo puedo encontrar la información que busco en el blog de patentes y marcas?

El blog de patentes y marcas dispone de un filtro según las materias tratadas en los artículos según si estos son relativos a patentes, a marcas, a diseños industriales, … El blog de patentes y  marcas también dispone de un buscador de palabras.